Alıntı Söz Nasıl Yazılır?(Soru)

Alıntı cümle(ler), büyük harfle başlar, noktayla biter. Alıntı cümleye ait olan noktalama işaretleri tırnağın içinde kalır. Asıl cümle de daha bitmediği için küçük harfle devam eder: Örnek-1: Yaşlı kadın, “Yetişin!” diye bağırdı.

Tırnak içinde yeniden tırnak işareti gerektiği zaman ne kullanılır?

Bir de Tek Tır- nak İşareti ( ‘ ‘ ) vardır ki o da tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır.

Tırnak içindeki ifadeler nasıl yazılır?

Tırnak içine alınan ifade tam bir cümle ise kendi noktalama işaretlerini korur. Bu cümlenin sonuna gelen ünlem, soru, nokta, virgül gibi noktalama işaretleri tırnak işaretinin “içine” konur: Kurda “Neden boynun kalın?” demişler; “İşimi kendim görürüm de ondan.” demiş.

Tırnak işareti nerelerde kullanılmaz?

Tırnak İşareti (“) / Noktalama İşaretleri

 1. Doğrudan alıntıları göstermek için kullanılır.
 2. Vurgulanmak istenen sözleri göstermek için kullanılır:
 3. Söylendiği şekilde yazıya aktarılmayan kişilerin sözleri tırnak içine alınmaz.
 4. Uzun alıntılarda her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır.

Tırnak işaretinden sonra gelen ek nasıl yazılır?

Tırnak içerisine alınmış sözcüklerden sonra gelen ekler ayrıca kesme işareti (‘) ile ayrılmaz ve tırnak ile ek arasında boşluk bırakılmaz. Reşat Nuri Güntekin’in “Acımak”ını okumanızı tavsiye ederim.

You might be interested:  Alıntı Ne Demek?(Çözünme)

Tırnak içinde tırnak nasıl kullanılır?

Tek Tırnak İşareti ( ‘ ‘ ) Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır: Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı.

Başka bir kimseden aktarılan sözler için ne kullanılır?

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.

Tırnak içinde klavyede nasıl yapılır?

Genel olarak tırnak işareti gerçekleştirmek için Shift+2 tuşlarına aynı anda basmak yeterlidir. Tırnak İşaretleri Nasıl Yapılır? Klavye üzerindeki bazı tuş kombinasyonları ile beraber değişik tırnak işaretleri ele almak mümkün. Genel olarak ise Shift+2 tırnak işaretini net olarak ekrana yansıtabilmektedir.

Soru işareti nerelerde kullanılır?

Soru İşaretinin Kullanıldığı Yerler (? )

 • Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur:
 • Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur:
 • Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır: Yunus Emre (1240?-1320), (Doğum yeri:?)

Iki nokta nerede kullanılır ve örnekler?

Kendisinden sonra örnek verilecek veya liste oluşturulacak cümlenin sonunda kullanılır:

 • Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!
 • Perşembe gününe kadar şunları mutlaka tamamlamalıyız: malzeme dökümleri, dönem raporları, vergi formları.

Tırnak işareti nerelerde nasıl kullanılır?

Tırnak İşareti ( Tırnak İşareti Nerede Kullanılır?)

 • ⇒ Eğer bir cümle içinde başkasına ait sözlerin ya başka bir metinde yer alan cümlelerin aktarılması gerekiyorsa bu alıntı sözler tırnak içinde yazılır.
 • DİKKAT!
 • ⇒ Bir cümlede özellikle vurgulanmak ve önemi belirtilmek istenen kelimeler tırnak içinde gösterilir.

Soru işareti nerelerde kullanılmaz?

İçinde soru kelimeleri veya soru eki bulunan ama anlamca soru cümlesi olmayan cümlelerde soru işareti kullanılmaz: Kaça aldım, şimdi hatırlamıyorum. ( soru kelimesi nesneye dahil) Yapar mı yapmaz mı bilmem.

You might be interested:  Twitter'da Alıntı Nasıl Yapılır?(Çözüm bulundu)

Tırnak işareti nedir nerelerde kullanılır?

Tırnak işareti, kelime veya kelime gruplarının başında ve sonunda kullanılan bir noktalama işaretidir. TDK’de tırnak işareti başkasında alınan sözleri ifade etmek için ve önem belirten söz gruplarında kullanımı tercih edilen noktalama işaretine tırnak işareti adı verilmektedir, şeklinde tanımlanmıştır.

Tırnak işaretinden sonra büyük harf mi?

Başka birinin yazısından veya sözünden, hiç değiştirilmeden yapılan aktarmalar tırnak içinde gösterilir. Alıntı cümle(ler), büyük harfle başlar, noktayla biter.

Çift tırnak işareti bilgisayarda nasıl yapılır?

Tırnak işareti için klavyede bir tuş bulunur. Ancak Shift+2+2 kombinasyonu ile de bu noktalama işareti kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Apostrof işareti nerelerde kullanılır?

Sözlük anlamıysa “Özel adlara, kısaltmalara ve sayılara getirilen ekleri, iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek için kullanılan noktalama işaretinin adı” olarak geçiyor. Sözcüğün eş anlamlıları ise; kesme, kesme imi, apostrof olarak kabul ediliyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *