Kurandan Alıntı Nasıl Yapılır?(Çözülmüş)

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

Kur’an ı Kerim kaynakçada nasıl gösterilir?

Kaynak Adlarının Yazımı Eser adları Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımı veya imlâ kuralları esas alınarak yazılır. Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerîm italik yazılmaz. Kitap, dergi, ansiklopedi ve gazete gibi bütün matbu yayınlar şekil itiba- riyle italik yazılır.

Kurandan dipnot nasıl yazılır?

Meâl, çift tırnak içinde eğik olarak verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta belirtilir. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Âyetin çevirisi bir web sayfasında alınmış ise meâlin yer aldığı web sitesine erişim tarihi parantez içinde, ilk dipnotta belirtilir.

Dipnot virgülden önce mi sonra mı?

Dipnot işaretleri, virgül ve nokta gibi imla işaretlerinden sonra olmalıdır.

40 kelimeden fazla alıntı nasıl yapılır?

40 kelimeden fazla alıntılarda, soldan 1,5 cm girintili 10punto ile yazılmalıdır. bırakılarak yazılmalıdır. Kelimeler satır sonlarında bölünmemeli, bölünüyorsa kelime bir aşağı satıra alınıp, cümle devam edilmelidir.

Kaynakçada ne yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır.

You might be interested:  Essayde Alıntı Nasıl Yapılır?(Çözünme)

Ayet dipnotta nasıl gösterilir?

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

Dipnot Nasıl Yazılı?

Dipnot yazıları, sayfaların en alt kısmında yer almaktadır. Yazı içerisinde yer alan ve açıklanma gereksinimi bulunan kelimeler alt kısımda belirtilir. Bunun yanı sıra yazı içerisinde kelimenin üst kısmına numaralandırma yapılmalıdır. Bu numaralandırmalar, dipnot numarasını da ifade etmektedir.

Chicago dipnot sistemi nedir?

Chicago Not-Bibliyografya sistemi, genellikle edebiyat, tarih ve sanat yayınlarında kullanılır. Bibliyografya, cilt, baskı kaydı, basıldığı yer, yıl ve yayıncı ile sayfa adedi hakkında bilgi verir. Bu sistemde, kaynağın referans olarak gösterildiği her yerde, bir dipnot olarak bu bilgiler yer alır.

Kitap dipnot nasıl yazılır?

Tek yazarlı kitap dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Dipnot hangi yazı tipi?

Dipnotlar sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde Times New Roman karakter ve 10 punto ile yazılmalı; 1 satır aralığı verilmeli ve dipnottan sonra bir boşluk bırakılarak başlatılmalıdır.

Dipnot rakamları nasıl yazılır?

Dipnot ve son not ekleme

  1. Dipnot veya son not eklemek istediğiniz yere tıklayın.
  2. Başvurular sekmesinde Dipnot Ekle veya Son Not Ekle seçeneğini belirleyin.
  3. Dipnot veya son notta yazmak istediklerinizi girin.
  4. Notun başındaki numaraya veya simgeye çift tıklayarak belgede kaldığınız yere geri dönün.

Dipnot nedir ne için kullanılır?

Alıntıların kaynağını belirtmek için kullanılır. Başka kaynaklardan alınarak kullanılan ya da uyarlanan tablo ve şekiller için kullanılır.

You might be interested:  Tez Yazarken Internetten Alıntı Nasıl Yapılır?(Çözüm bulundu)

Tezde doğrudan alıntı nasıl yapılır?

Doğrudan Alıntı Bu alıntılama biçiminin sıklıkla kullanılması doğru değildir. Doğrudan alıntı yapılırken alıntılanacak kısım 40 sözcük ya da daha kısa ise metin tırnak içinde verilir. Kırk sözcükten uzun alıntılarsa soldan satırbaşı hizasında bloklanır ve 10 punto ile tek satır aralığında yazılır.

Doğrudan ve dolaylı alıntı nasıl yapılır?

1) Doğrudan Alıntı: Bir yazarın ifadesini, hiçbir değişiklik yapmadan tırnak içinde vermektir. 2) Dolaylı Alıntı: Bir yazarın düşüncelerini özetleyerek, kendi cümlelerimizle, farklı bir şekilde ifade etmektir.

Romandan alıntı nasıl yapılır?

Kitabın başlığını cümle halinde yazın ve yalnızca ilk kelimeyi büyük harfle yazın. Kitabın bir alt başlığı varsa, alt başlığın ilk kelimesini de büyük harfle yazın. “Kitabın başlığı italik olmalıdır. Başlığı ve alt başlığı ayırmak için iki nokta üst üste kullanmanız ve ardından sonuna bir nokta koymanız gerekir.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *