Eş Anlamlı Kelime Ne Demek?(Doğru cevap)

Eş anlamlı kelime nedir örnekler?

Anlamları aynı yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimeler eş anlamlı olarak nitelendirilir. Eş anlamlı olan sözcüklere örnek olarak; baş-kafa, adet-sayı, kıymet-değer, beyaz-ak gibi kelimeler kullanılabilmektedir.

Eş anlamlı kelime ne demektir tanımını yapınız?

Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamda kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

Eş anlamın diğer adı nedir?

EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER (Anlamdaş Sözcükler) Sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir.

Çok eş anlamlı kelimesi nedir?

Çok kelimesi eski Türkçe kökenli bir sözcük olmakla beraber bu kelimeyi eski Türkler de oldukça kullanmaktaydı. Aynı zamanda çok kelimesinin yerine gelebilecek aşırı, bol, birçok, pek gibi kelimeler vardır.

Eş sesli kelimeler nedir ve örnekler?

Yani ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır. Eş sesli kelimeler: Aç, alay, bin, ay, atlet, at, bel, boğaz, çay, cilt, bağ, diz, dil, dolu, ekmek, hayır, güç, koca, kazan, koy, ekmek, iç, in, pazar, ocak, soluk, satır, sağ, yaz, yat, yaş, yar, yüz, sıra.

Eş anlam nedir 5 sınıf?

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denmektedir. Bu kelimeleri okuduğumuz zaman ya da defterimize yazarken farklıdır. Ancak anlamları aynıdır.

You might be interested:  Kuranın Kelime Anlamı Ne?(EN iyi 5 ipucu)

Eş anlamlı kelimelerin özellikleri nelerdir?

Aynı varlığı, nesneyi ya da kavramı gösteren sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eş anlamlılık çoğunlukla Türkçe sözcüklerle dilimize yabancı dillerden girmiş sözcükler arasındadır. Aslında hiçbir dilde birbirinin tıpatıp aynısı olan eş anlamlı sözcük yoktur.

Mecazi anlamda ne demek?

Mecaz anlam, bir kelimenin gerçek ve yan anlamlarının tamamen dışına çıkılarak başka bir anlamda kullanılması şeklinde ortaya çıkan bir edebi sanattır.

Zıt anlamlı kelimenin anlamı nedir?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir.

Acele kelimesinin eş anlamı ne?

Acele kelimesinin eş anlamlısı olarak TDK’ya uygun şekilde ‘ivedi’ sözcüğünü kullanabilirsiniz.

Islağın eş ve zıt anlamlısı nedir?

Bu bakımdan, ıslak olmayan ya da ıslanmamış sözcükleri ıslağın zıt anlamı değildir. Bu kelimeler ıslak teriminin olumsuzluk halini ifade etmektedir. Islak sözcüğünün tek zıt anlamı kuru olarak kabul edilir.

Konuğun eş anlamı ne?

Bu durumda konuk kelimesinin eş anlamlısı olan kelime “misafir” sözcüğüdür.

Zengin kelimesinin eş anlamlı kelimesi nedir?

Yazılışları farklı olsa da cümle içerisinde aynı anlamı temsil eden kelimeler eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Zengin kelimesinin eş anlamı ise “varlıklı” şeklinde kullanılmaktadır.

Çok anlamli kelimeler nelerdir?

Çok anlamlılıkla ilgili olan. Bir kelimenin temel anlamı yanında, temel anlamı ile ilgili yeni kavramları da karşılar durumda olması niteliği: kol, göz, ağız, soy vb. kelimelerçok anlamlı kelimelerdir. bk.çok anlamlılık.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *