Eş Anlamlı Kelime Ne Demektir?

Eş anlamlı kelimeler, genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler. Eş Anlamlı Kelimeler Nedir? Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.

Eş anlamın diğer adı nedir?

EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER (Anlamdaş Sözcükler) Sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir.

Eş anlamlı cümleler nedir kısaca?

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Cümleler /Yargılar Anlam bakımından birbiri ile aynı olan, farklı sözcüklerle aynı düşünceyi dile getiren cümlelere eş anlamlı cümleler denir.

Acele kelimesinin eş anlamı ne?

Acele kelimesinin eş anlamlısı olarak TDK’ya uygun şekilde ‘ivedi’ sözcüğünü kullanabilirsiniz.

Anlamın eş seslisi nedir?

Anlamın Eş Anlamlısı TDK’ ya göre, anlam kelimesinin eş anlamlıları şu şekilde sıralanmıştır; mana, meal, mazmun. Bu kelimelerin hepsi birbiri yerine kullanılmaktadır.

Eş anlamlı kelime nedir ve örnekleri?

Anlamları aynı yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimeler eş anlamlı olarak nitelendirilir. Eş anlamlı olan sözcüklere örnek olarak; baş-kafa, adet-sayı, kıymet-değer, beyaz-ak gibi kelimeler kullanılabilmektedir.

Eş sesli kelimeler nedir ve örnekler?

Yani ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır. Eş sesli kelimeler: Aç, alay, bin, ay, atlet, at, bel, boğaz, çay, cilt, bağ, diz, dil, dolu, ekmek, hayır, güç, koca, kazan, koy, ekmek, iç, in, pazar, ocak, soluk, satır, sağ, yaz, yat, yaş, yar, yüz, sıra.

You might be interested:  Kolay Ingilizce Kelime Nasıl Ezberlenir?(EN iyi 5 ipucu)

Eş anlam nedir 5 sınıf?

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denmektedir. Bu kelimeleri okuduğumuz zaman ya da defterimize yazarken farklıdır. Ancak anlamları aynıdır.

Çabuk Acele eş anlamlı mı?

Çabuk kelimesinin eş anlamlısı ‘süratli’ ve ‘hızlı’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii anlama bağlı olarak ayrıca aceleci, acele ve tez kelimeleri de duruma bağlı olarak değerlendirilebilmektedir.

Sürat kelimesinin eş anlamı nedir?

Sürat eş anlamlısı; hız ve çabukluk kelimeleridir. Özellikle hız kelimesi sıkça kullanılır ve tercih edilir. Sürat kelimesi gibi tek başına ya da cümle içerisinde anlam ifade ettiği gibi mecazi anlamda da kullanılmaktadır. Diğer eş anlamı sayılabilecek kelimeler ise; tempo, hızlılık, ivinti gibi kelimelerdir.

Hatıra sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre hatıra kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘anı’ sözcüğü kullanılabilmektedir.

Saz kelimesinin eş seslisi nedir?

Saz kelimesi bir eş sesli sözcüktür. Yani diğer bir ifade ile sesteş olarak bilinir ve birden fazla anlama sahiptir. Bu anlamlardan ilki ve en çok kullandığı bir müzik aleti olmasıdır. Diğer bir ifadesi ise su kuyularında olan durum şeklinde anlatılır.

Yol kelimesinin eş seslisi nedir?

YOL EŞ ANLAMLISI Gerek bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık anlamında olsun, gerek bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare olsun; yol kelimesinin eş anlamlıları nedir sorusunun cevabı aranmaktadır. Yol kelimesi gerçek anlamda kullanıldığında, bu yolun eş anlamlısı tariktir.

Sesteş ne demek 4 sınıf?

Yazılışları ve okunuşları aynı olsa bile anlamları farklı olan kelimeler eş sesli olarak bilinmektedir. Diğer bir ifade ile sesteş olarak da bilinmektedirler.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *