Kelime Anlamı Ne Demek?(Çözülmüş)

Www kelime anlamı nedir?

Akademik amaçlarla başlayan bu hedef internetin dünya üzerinde yayılmasına ve internet üzerinden milyonlarca web sitesinin doğması yolunda ilk adımı attı. World Wide Web (kısaca WWW veya Web), İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir.

Kelime ne demek TDK?

Kelime, anlamı veya görevi bulunan ve tek başına kullanılabilen ses veya sesler topluluğudur. Türk Dil Kurumu kelimeyi “Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük” olarak tanımlamaktadır.

Teakuz ne demek?

Karşısındakinin saldırısına karşı uyanık durma.

Aje ne demek TDK?

Aje ne demek TDK? Aj kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlükleri içerisinde üç farklı anlamı bulunmaktadır. Bunların başında ‘dinlenme’ kelimesi gelmektedir. Aj kelimesinin ikinci anlamı ‘rahat hal’ olarak karşımıza çıkmaktadır.

Palavuz kelime anlamı nedir?

i. ( bala “ çocuk, yavru”dan bala+z > palaz ) Civcivlikten çıkmış kaz, ördek, hindi, güvercin… yavrusu, biraz büyüyüp piliç hâline gelmiş yavru: Hindi palazını andıran iri gözlü, kel kafalı, sıska bir kuş… (Refik H. Karay).

Atasözünün anlamı ne?

Atasözü, geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere denir.

Varsız TDK da var mı?

Varsız kelimes TDK Sözlüğünde yoktur.

You might be interested:  Türkçe Hangi Dillerden Kelime Almıştır?(Soru)

Sevişmek ne demek anlamı TDK?

Sevişmek karşılıklı sevmek anlamına geliyor. Ayrıca seksten farklı olarak sevişmek için belirli bir organ olmuyor. Sevişmek için vücudun her organı kullanılabiliyor. Bu nedenle sevişmek duygusal ve ruhsal bir deneyim, seks yapmak ise, mekanik olarak vücutların birleşmesi gibi tecrübe ediliyor.

Eğitim Nedir Türk Dil Kurumu?

Genellikle önceden belirlenmiş müfredatların uygulandığı, yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım edilen bilim dalıdır. 7

Tevakkuf ne anlama geliyor?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan tevakkuf kelimesi, vukuf sözcüğünden türetilmiştir. Vukuf, ayakta kalmak anlamına gelirken, tevakkuf kelimesi de çok uzun bir süre boyunca birisini beklemek demektir.

Mücehhez ne demek Osmanlıca?

mücehhez / مجهز / مُجَهَّزْ Noksanları tamamlanarak hazırlanmış, lüzumu olan silâh ve sair şeylerle donanmış. Cihazlanmış.

Mutamediyen ne demek?

Mütemadiyen Arapçadan gelen ve Türkçede yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman anlamı, ‘Ara vermeden ve sürekli olarak’ biçiminde ifade ediliyor.

Rica ederim ne anlama gelir?

Rica etmek, TDK’ya göre teşekkür etmenin karşılığıdır. Teşekkür edildiğinde genellikle bu cevap verilir. Hem kibarlığı hem de samimiyeti temsil eden bir kelime türüdür. Özellikle naiflik konuları için oldukça önemli bir cevaptır.

Tırrek Kürtçe ne demek?

son günlerde kullanılan ve baya yaygınlaşmış bir kelime olan tırrek, sözcük olarak salak, odun kafalı gibi anlamlar içerir. doğuda kürtler çok kullanır, özelikle diyarbakır da ezelden beri kullanılan bir kelimedir. bir kahvehanenin önünden geçerken bile bu kelimeyi duyabilirsiniz. korkmak anlamında kullanılır.

JA hangi dilde ne demek?

Ja kelimesi, Almanca ve Fince’de bir kelimedir. Almanca Ja kelimesi Türkçe’de “Evet” anlamına gelmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *