Kelime Eş Anlamlısı Ne?(EN iyi 5 ipucu)

1- Sözcük: Bu kelimden türetilen sözcük de kelime ile anlamlıdır.

Cumle in eş anlamı nedir?

– Cümle kelimesinin eş anlamlısı tümce kelimesidir.

Çok kelimesinin eş anlamı nedir?

Çok kelimesi eski Türkçe kökenli bir sözcük olmakla beraber bu kelimeyi eski Türkler de oldukça kullanmaktaydı. Aynı zamanda çok kelimesinin yerine gelebilecek aşırı, bol, birçok, pek gibi kelimeler vardır.

Kelime eş anlamlısı nedir 3 sınıf?

Eş anlamlı kelime; yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

Hasret kelimesinin eş anlamı nedir?

Hasret kelimesi için Türk Dil Kurumu açısından eş anlamlısı olarak ‘özlem’ kullanılmaktadır. Farklı yazılış ve okunuşlarına rağmen aynı anlam üzerinden eş anlamlı şekilde cümle içerisinde değerlendirilir. Hasret kelimesine eş anlamlı olarak Türkçede ‘özlem’ sözcüğü kullanılabilir.

Şair ve aşık eş anlamlı mıdır?

– Günümüzde daha yaygın ‘ Aşık ‘ kelimesi de şairler için kullanılan eş anlamlılar arasındadır. (Kaynaklarda eş anlamlısı olduğuna yönelik bilgi barındırmaz ancak ‘Ozan’ kelimesinin eş anlamlısı olduğundan dolayı şairler için de kullanılabilir.) Şair eş anlamlısı, Ozan’dır.

Hızlı kelimenin eş anlamlısı nedir?

Hızlı kelimesi Türkçede çok sık değerlendirilen en önemli sözcüklerden biridir. Bu sözcük için Türk Dil Kurumu eş anlamlı olarak ‘çabuk ya da seri’ kelimelerini sunuyor.

You might be interested:  Kelime I Tevhid Hatmine Nasıl Başlanır?

Beyaz kelimesi eş anlamlı mıdır?

BEYAZ EŞ ANLAMLISI Hem beyaz kelimesi hem de ak kelimesi aynı anlamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Beyaz ve ak anlamdaş, yani aynı anlama gelen iki kelimedir.

Yapıt eş anlamı ne demek?

Yapıt, Türk Dil Kurumu Sözlüğü içerisinde “emek sonucu ortaya konulan ürün” olarak tanımlanmaktadır. Bu manası ile yapıt sözcüğünün yerine aynı anlamı niteleyecek sözcük “eser” olarak kabul edilmektedir. Yapıt, kelimesinin eş anlamı sorulduğunda akla gelen en yaygın cevap eser olmaktadır.

Şehir kelimesinin eş anlamı nedir?

El kelimesinden türetilmiş olan il, şehir ve kent sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Törenin kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tören kelimesinin eş anlamlısı ‘merasim’ ve ‘seremoni’ en sık kullanılan örneklerdir.

Hasret kelimesinin eş anlamlısı özlem midir?

Hasret kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre eş anlamlısı ‘ özlem ‘ olarak karşılık buluyor.

Özlem ile hasret eş anlamlı mıdır?

Özlem kelimesi için Türk Dil Kurumu açısından eş anlamlı olarak ‘ hasret ‘ sözcüğü karşımıza çıkıyor.

Eş anlamlı doktor nedir?

Doktor kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘hekim’ ve ‘tabip’ karşımıza çıkmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *