Kelime Tahlili Nasıl Yapılır?(Çözülmüş)

Türkçede sözcükler, hecelerine göre değil aldıkları eklere göre çözümlenirler. Kelime tahlilinde önce sözcüğün kökü bulunur, daha sonra ise kelimenin sonuna gelen ekler sırasıyla belirlenir.

Kelime tahlili ne demek?

Kelime tahlili ise, kelimenin kökünü, kökten sonra gelmiş yapım ve çekim eklerini tespit et- mektir. Bir başka deyişle kelime tahlili “kelimeyi kök ve eklerine ayırmak de- mektir” (Ergin, 1998: 349).

Durum kökü nedir?

Eski Türkçe tur- “durmak” sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tu- “durdurmak, bloke etmek, tıkamak” sözcüğünden +Ir- sonekiyle türetilmiştir.

Zaman kelimesinin kökü nedir?

Arapça ve Farsça zamān زمان “süre, vakit” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zmān זמן sözcüğünden alıntıdır.

Nerede kelimesinin kökü?

Arapça sözcük Arapça ḥays̠ حيث “yer veya neden belirten bağlaç, nerede, nasıl ki, bundan ötürü” sözcüğünün masdarıdır.

Yapım eki Nedir Tanımı?

Yapım eki, isim ya da fiil kök veya gövdelerine eklenerek onlardan yeni isimler ya da fiiller türeten ektir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını ya da türünü de değiştirir ve -bazı istisnalar dışında- her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük denir.

İsim çekim ekleri nedir?

İsim çekim ekleri şunlardır:

  • Hâl (Durum) Ekleri. – Yaklaşma Durumu Eki (-a/-e) – Bulunma Durumu Eki (-da/-de; -ta/te)
  • İyelik Ekleri (-ı/-i/-u/-ü)
  • İlgi zamiri -ki.
  • Çokluk Eki (-lar/-ler)
  • Soru Eki (mi)
  • Ek- fiil Ekleri (-idi, -imiş, -dir)
  • Tamlayan (=ilgi) Eki (-ın,-in,-un,-ün)
  • Eşitlik Eki (-ca, -ce)
You might be interested:  Kelime-i Şehadet Ne Zaman Ve Niçin Söylenir?(Mükemmel cevap)

Durum Türkçe mi?

Durum Türkçe mi? Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan durum kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre farklı anlamları olan durum kelimesi, Türkçe ‘de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir.

Ağrı kelimesinin kökü nedir?

Arapça Alm kökünden gelen ˀalam ألم “acı, ağrı (özellikle fiziksel anlamda)” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀalima ألم “acı çekti, ağrıdı” fiilinin masdarıdır.

Toplanmak kökü nedir?

Eski Türkçe térin- “derinmek, toplanmak ” fiilinden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tér- “dermek, toplamak ” fiilinden +In- sonekiyle türetilmiştir.

Zaman Türkçe bir kelime mi?

Zaman kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. Zaman, Arapça dilinden Türkçe ‘mize geçmiştir.

Neden kelimesinin kökü nedir?

Neden sözcüğü kökeni? Arapça sbb kökünden gelen sabab سبب “gerekçe, neden ” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabba سبّ “1. sövdü, tahrik etti, 2. sebep oldu” fiilinin masdarıdır.

Sözcükler kelimesinin kökü nedir?

Sözcüklerin üzerlerine aldıkları bütün çekim-yapım eklerinin çıkarılması sonrasında ortada kalan ve daha da parçalanamayan anlamlı söz birimine “Kök” denir. Yani özetleyecek olursak anlam ifade eden en küçük dil birimine kök denilmektedir.

Bir kelimenin kökü nasıl bulunur?

NASIL BULUNUR? Kök, bir kelimenin anlam taşıyan en küçük parçasıdır. Diğer bir ifadeyle kelimede bulunan tüm yapım ekleri ve çekim ekleri çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım, o kelimenin “ kök ”ü sayılmaktadır.

Anlamak kelimesinin kökü nedir?

Anlamak kelimesinin kökü nedir? Anlamak fiilinin kökü; →Anla-mak→”Anla” dır. ×An olursa o zaman kelimenin anlamı değişir ve kelime olmazdı.

Hangi kelimesinin kökü nedir?

Eski Türkçe kankı “soru edatı” sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kanı “soru edatı” parçacığından +kI sonekiyle türetilmiştir. hani<sup maddesine bakınız.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *