Mahalli Kelime Ne Demek?(Doğru cevap)

Mahalli hizmet ne demek?

Mahalli hizmet ne demek? Bir yere ait veya bir yere bir bölgeye mahsus olan, yerli, yerel, yöresel. Tüm ülke düzeyinde yürütülmesi gereken milli kamu hizmetleri yanı sıra, belli bir yörede, salt o yöre ve yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen mahalli kamu hizmetleri de vardır.

Mahalli olanlar ne demek?

lisan -ı mahalli / lisân -ı mahallî Bir yere has dil, yerel dil.

Mahalli ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman genel anlamı ile mahalli sözcüğü, ‘Mahalle’ olarak ifade edilir. Yani herhangi bir il ya da ilçe ile beraber değişik bölgelerin mahallelerini gösterir. Aynı zamanda ‘mahalle ile ilgili’ şeklinde de anlamı üzerinden değerlendirildiğini söylemek mümkün.

Suç mahalli ne demek TDK?

” suç mahali ” başlığındaki entrylerin metinlerinde arama yapar. bir suçun işlendiği yer. katilin, cinayetten sonra mutlaka geri döndüğü yerdir.

Olay mahalli ne demek?

olayın meydana geldiği yer.

Suç mahalli ne demek?

olay mahali nin suçlu bakış açısı ile tarifi ve polisin suçluyu yakalamak için ilk bakacağı yerdir. suc alani. sucun i$lenmi$ oldugu yeri ifade etmek icin kullanilir.

Mahalli renk ne demek?

(alm. couleur local) bir nesnenin ışık- gölge ya da başka çevre renkleriyle etkilenmediği esas rengi.

You might be interested:  Redka Ahşap Kelime Oyunu Nasıl Oynanır?(Çözülmüş)

Mahalli güç nedir?

bir yöreye ait olup o yörenin etinden, sütünden, yününden faydalanan kimi zaman silahlı yerel * güç odakları için kullanılan ifade.

Mahalli idareler ne demek?

5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri ifade eder.

Mahalli ne demek Osmanlıca?

mahalli / mahallî / محلى Bir yere mahsus. Yerli.

Yerel olmak ne demek?

Bir yere, bir bölgeye ilişkin olan. Belirli bir yer ile ilgili olan.

Muhalli ne demek?

MUHALLÎ (ﻣﺨﻠّﻰ) sıf. (Ar. taḫliye “boşaltmak”tan muḫallі) Boşaltan, tahliye eden. ѻ Muhalliyetü’l-havâ: Bir kabın içindeki havayı boşaltmaya yarayan âlet, boşaltma tulumbası.

Demoralize ne demek?

Birinin moralini bozmak anlamına gelen ” demoralize etmek ” ya da morali bozulmak anlamına gelen ” demoralize olmak”. Türk Dil Kurumuna Göre Demoralize Olmak ve Demoralize Etmek Ne Demektir? Türk Dil Kurumu’ na göre ” demoralize ” kelimesi morali bozulmuş anlamına gelmektedir.

MA kus ne demek?

sf. ( ma:kûs) esk. 1. Ters çevrilmiş, baş aşağı getirilmiş. 2. mec. Uğursuz, kötü: “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz.” -Atatürk.

Ne olaki ne demek?

➡ Ola ki … deyiminin anlamı:Belki olur ya, olabilir ki..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *