Mahsuplaşma Kelime Anlamı Ne Demek?(Çözünme)

Mahsuplaşma ne demek anlamı?

Mahsuplaşma ne demek anlamı? Mahsuplaşma Yönetmelikte “belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşen, üretim ve tüketimin birbirinden düşülmesi sonucu kWh cinsinden net üretim veya net tüketim değerinin bulunması işlemi olarak tanımlanmıştır”.

Mahsup ne demek TDK?

zf. (mahsu:ben) Hesaba geçirilerek, alacağa sayılarak, hesabına sayılmak üzere: “Bazen sıkışınca da ileride getireceği reklamlara mahsuben avans olarak şarap istiyordu.” -Ç.

Muhasebede mahsuplaşma ne demek?

Mahsup hesap edilmiş anlamına gelen bir kelime olurken mahsup etmek ise fiil olarak ele alındığında bir eylemin yapıldığını ifade etmektedir. Muhasebe açısından kullanıldığında finansal işlemleri açıklarken bu kelimeden yararlanılmakta ve alacakların hesaba geçirilmesi gibi manaları içermektedir.

Mahsup etmek nedir Muhasebe?

TDK sözlüklerinde mahsup etmek kelimesi hesaba geçirmek, borcunu alacağından düşmek anlamlarına gelmektedir. Mahsup etmek fiilinin önceki cümlede yazılan ikinci anlamıyla kullanımı daha yaygın olarak görülmektedir. Örneğin bazı faturalar fatura tutarı tam sayıya yuvarlanarak hesaplanır.

Mahsup dönemi ne demek?

Mahsup süresi, avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde; sürenin bittiği ayda avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer.

SUP ne demek?

SUP ne demek oyunlarda? Merhaba, Lol’de sup, support kısaltımı yani türkçesi destek anlamına gelmektedir. Yardımcı rol olan bu rol nişancı ve diğer takım arkadaşlarına yardım eden, totem atan bir roldür.

You might be interested:  Hızlı Kelime Nasıl Ezberlenir?(Çözülmüş)

Mahsup etmek ne demek hukuk?

Ceza hukukunda mahsup, hüküm kesinleşmeden önce kişi özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran tüm haller nedeniyle geçirilen sürelerin mahkum olunan cezadan indirilmesini ifade etmektedir (TCK m.63). Mahsubun şartları varsa her türlü özgürlük kısıtlaması cezadan indirilir.

Faturada mahsup ne demek?

Mahsup Fişi: Kasa hesabını ilgilendirmeyen başka bir ifade ile tamamı nakit olmayan işlemler için düzenlenen fiştir. Mahsup fişi, kasaya ne para giriyorsa, ne de para çıkıyorsa kullanılır. Mahsup fişinde borçlu ve alacaklı hesaplar için iki bölüm bulunmaktadır.

Mahsuben hesaba yatan para ne demek?

Mal bedelinin kısmen veya tamamen başka bir mal ve/veya hizmet karşılığında elde edilen dövizlerle yapılan ödeme biçimi.

Mahsup fişi ne demek?

Mahsup fişi, kasa hesabında bir hareket olmadığında, kasa hesabı dahilinde olmayan bir işlem olduğunda yani işletmenin nakitlerini ilgilendirmeyen ve herhangi bir gelir gider söz konusu olmayan bir durumda düzenlenen muhasebe fişi türüdür.

Fatura Mahsuplaştırmak ne demek?

kayıt dışı gibi görünen miktarları hesaba ya da döküme eklemek.

Mahsup ne demek vergi?

ödenen verginin ödenmemiş kısmından düşülerek ödenmesi gereken tutarın hesaplanmasıdır. yıl içerisinde geçici vergi beyannameleri ile ödenen vergilerin, ertesi yıl genel beyanname ile hesaplanan vergi tutarından düşülmesi buna bir örnektir.

KDV mahsup etmek ne demek?

Mahsup edilen: Satırdaki işlem için ödenen vergi tutarıdır. Ödenecek olan: Ödenecek olan vergi tutarıdır. Vadesi: Satırdaki işleme ait ödemenin yapılması gerekli son tarihtir. Durum: Satırdaki işleme ait tutarın ödenip ödenmediğini gösterir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *