Makalede Anahtar Kelime Nasıl Yazılır?(Soru)

Anahtar kelimeler, alfabetik sırayla, küçük harfle (ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük) yazılmalı ve aralarına virgül konmalıdır.

Makalede anahtar kelimeler ne demek?

Anahtar kelimeler, içeriğinizin tam olarak ne olduğunu anlatan fikirler ve konulardır. SEO açısından bakıldığı zaman da anahtar kelimeler; kullanıcıların arama yaparken kullandıkları kelime ve cümleler olarak tanımlanabilir.

Anahtar kelime neye göre belirlenir?

Anahtar kelime seçerken, özetinizi kapsanan temel kavramlara odaklanın. Araştırmanızın ana fikrinin, tekniğinin mutlaka bir parça anahtar kelimelerde yer almasına dikkat edin. Anahtar kelimeleri yazarken hecelemeler son derece önemlidir.

Makalede başlıklar nasıl yazılır?

Seçilen başlık makalenin içeriğinde okuyucunun ne bulacağını net bir şekilde ifade etmelidir. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidi. Metin biçimi olarak Kalın Times New Roman 16 punto ile yazılması gerekmektedir.

Makale hangi bölümlerden oluşur?

Bilimsel makaleler; başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur. Metnin özelliğine göre bu bölümlerden bazıları bulunmayabilir veya başlıkla belirtilmeyebilir. Özellikle edebî makalelerde ” özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve kaynakça” bölümleri bulunmayabilir.

Anahtar kelime nedir 5 sınıf?

Anahtar kelime, bir yazı metni içerisindeki konuyu en net şekilde ifade edebilen bir yada birden fazla kelimeye verilen addır. Öneminin daha iyi anlaşılması için metninizin odak noktası yada kalbidir diyebiliriz.

You might be interested:  Namaz Kuranı Kerimde Hangi Kelime Ile Ifade Edilir?(EN iyi 5 ipucu)

Anahtar kelime ne anlama geliyor?

İnternet kullanıcılarının aradıkları sayfa, bilgi veya ürüne erişebilmek için arama motorlarında kullandıkları kelimelere anahtar kelime denir.

Anahtar kelimeler nelerdir?

Genelde içeriğin tam olarak ne olduğunu anlatan fikir ya da konular anahtar kelime olarak bilinmektedir. Aynı zamanda SEO açısından ele alınır ve belli bir anlama sahiptir. Bu bağlamda kullanıcıların internet üzerinden arama yaparken değerlendirdikleri kelime, kelime grubu ya da cümleler olarak ifade edilir.

Anahtar kelime seçimi nasıl olmalı?

Doğru Anahtar Kelime Seçimi Nasıl Yapılır?

 • Yazınızın Konusu Üzerinde Değerlendirme Yapın.
 • Anahtar Kelimeleriniz Belirlerken Beyin Fırtınası Yapın.
 • Anahtar Kelime Araştırma Araçlarını Kullanın.
 • Sonuçları Yorumlayın.
 • Büyük Arama Hacimlerinin Aklınızı Çelmesine Müsaade Etmeyin.
 • Uzun Anahtar Kelime Öbeklerine Odaklanın.

Anahtar kelime nedir SEO?

Anahtar kelime araştırması ise arama motorlarına yazılan ilgili popüler arama terimlerini arama motoru sonuç sayfasında (SERP) daha yüksek görünmek için yapılan temel bir araştırma sürecidir. Anahtar kelime araştırması için arama motoru optimizasyonunun ( SEO ) temeli diyebiliriz.

Makalede alt başlık nasıl yazılır?

Alt bölüm başlıkları, alt kenar boşluk sınırından en az iki satır daha üste ya da sonraki sayfaya yazılmalıdır. Giriş ve diğer ana bölüm başlıkları kast edilmektedir. Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto ve kalın yazı tipinde yazılmalı, tamamen büyük harfler kullanılmalıdır.

Makalede özete ne yazılır?

Bilimsel makale özeti temel olarak;

 • Çalışmanızın genel amacını ve araştırdığınız araştırma konusunun problem(ler)ini.
 • Çalışmanın temel planını
 • Analizinizin sonucunda bulunduğunuz başlıca bulguları veya eğilimleri.
 • Araştırmanıza yapmış olduğunuz yorumlarınızı ve ortaya koyduğunuz sonuçlarınızın kısa bir özetini.

Makalede rakamlar nasıl yazılır?

Sayıların Yazılışı

 1. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb.
 2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli bir vb.
You might be interested:  Kelime I Tevhid Nasıl Bağışlanır?

Bir makale kaç bölümden oluşur?

| İpucu. Görüldüğü üzere, bilimsel bir makale 8 önemli parçadan oluşmaktadır. Uluslararası dergilerde makalenin yer bulabilmesi ve yayınlanabilmesi için bu 8 bölümün tam olarak makale içerisinde verilen sıra ile bulunması gerekmektedir.

Bilimsel araştırma makalesi nasıl yazılır?

-Problemin ne olduğu ve kapsamı, mümkün olan bütün açıklıkla sunulmalıdır. -Araştırmada kullanılan yöntem (ve eğer gerekli görülürse neden o yöntemin seçildiği) açıklanmalıdır. – Araştırmanın ana bulguları belirtmelidir. -Bulguların ortaya çıkardığı ana sonuçlar ortaya konmalıdır.

Makale nedir çeşitleri nelerdir?

Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale ” ve “meslekî makale ” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *