Noktalı Virgülden Sonra Kelime Nasıl Başlar?(Çözülmüş)

Noktalı virgül kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır ve sonraki sözcükle arasına bir boşluk konur. Sonra gelen sözcük -özel isim vs. değilse- küçük harfle başlar: Atatürk, kurumun ilerisi için büyük bir umut besliyor; akademik çalışmalar yapabilecek bir kuruluş olarak gelişmesini arzuluyordu.

Noktalı virgülden ve virgülden sonra gelen sözcükler büyük harfle başlar doğru mu yanlış mı?

Noktalı virgül, kendinden önce gelen kelimeye bitişik yazılır. Sonraki kelime ile arasına ise boşluk konulur. Noktalı virgülden sonra gelen sözcük özel isim ise büyük değilse küçük harfle başlar.

Iki noktadan sonra harf nasıl başlar?

İki nokta, metin içerisinde kullanıldığında işaretin ardından bir boşluk bırakılır. İşaretin ardından gelen ifade bir “cümle” ise büyük harfle başlar: Şu husus unutulmamalıdır: Kurallı cümlelerde yüklem sonda bulunur.

Noktalı virgül işareti nedir nerelerde kullanılır?

1. Aralarında şekil ve anlamca ilişki bulunan, birbirine bağlaçsız bağlanan ve aralarındaki duraklama kısa olan cümlelerin arasına noktalı virgül konur: At ölür, meydan kalır; yiğit ölür şan kalır. (Bu cümlelerin arasına nokta konabilirdi, ama duraklama kısa olduğu için noktalı virgül konmuş.)

You might be interested:  Kelime Şehadet Nasıl Getirilir?(Çözünme)

Noktalı virgülden sonra tırnak işareti kullanılır mı?

Tırnak içine alınan ifade tam bir cümle ise kendi noktalama işaretlerini korur. Bu cümlenin sonuna gelen ünlem, soru, nokta, virgül gibi noktalama işaretleri tırnak işaretinin “içine” konur: Kurda “Neden boynun kalın?” demişler; “İşimi kendim görürüm de ondan.” demiş.

Virgülden sonra büyük harfle başlanır mi?

Noktalı virgül kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır ve sonraki sözcükle arasına bir boşluk konur. Sonra gelen sözcük -özel isim vs. değilse- küçük harfle başlar: Atatürk, kurumun ilerisi için büyük bir umut besliyor; akademik çalışmalar yapabilecek bir kuruluş olarak gelişmesini arzuluyordu.

Virgülden sonra büyük harfle başlanır mı?

Özellikle noktalı virgülden sonra cümleye büyük harfle mi başlanır? Sonra gelen sözcük özel isim vs. değilse küçük harfle başlar. 3

Iki noktadan sonra küçük harfle başlanır mi?

İki noktadan sonra gelen bölüm, bağımsız bir cümle ise bu cümlenin ilk sözcüğü büyük harfle başlar. İki noktandan sonra sadece örnekler ve sıralanıyorsa ilk örnek küçük harfle başlıyor.

Iki noktadan sonra gelen kısım cümle ise küçük harfle başlamaz bilgisi doğru mudur?

İki Nokta (:) / Noktalama İşaretleri Not: İki noktadan sonra gelen bölüm, bağımsız bir cümle ise bu cümlenin ilk sözcüğü büyük harfle, yalnızca örnekler sıralanıyorsa ilk örnek küçük harfle başlar.

Iki nokta üst Üsteden sonra ne gelir?

İki nokta üst üsteden sonra gelen sözcük her zaman büyük harfle başlar. Bu, ister cümle olsun ister örnek olsun, daima büyük harf kullanılmalıdır.

Nokta nerede kullanılır ve örnekler?

Nokta işaretinin hangi alanlarda kullanıldığı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir;

 • Cümle sonlarında,
 • Kelime kısaltmalarında,
 • Sıra belirtmede,
 • Maddelendirmede,
 • Tarih ayrımlarında,
 • Saat ve dakika ayrımlarında,
 • Kitap ve dergi künyelerinde,
 • İnternette ağ adreslerinde,
You might be interested:  Kelime Grubu Ne Demektir?(Doğru cevap)

Noktalı virgül nerelerde kullanılır ilkokul?

Noktalı Virgül (;) / Noktalama İşaretleri

 • Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
 • 2. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur.
 • 3. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır.

Noktalı virgül nerelerde kullanılır 8 sınıf?

2. Noktalı Virgül Cümleleri birbirine bağlayan bağlaçlardan önce noktalı virgül kullanılabilir. Örn: Gelmiyorum; çünkü çok ödevim var. Örn; Gelmek isterdim; ama başka bir yere davetliyim. Cümle içerisinde virgülle ayrılan türleri, örnekleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır.

Iki noktadan sonra tırnak işareti kullanılır mı?

İki nokta, açıklama cümlelerinin noktalama imidir. Genelde açıklama ve alıntı cümlelerinin imi olduğu için, tırnak ile çok sık kullanılır. Tırnak işaretinde eğer tırnak içindeki bir cümle ise cümledeki sözcüğün ilk harfi zaten büyük yazılır. Bu bakımdan iki nokta iminden sonra büyük harf kullanmak kuralı pekişir.

Tırnak içinde nasıl yazılır?

Cümle içinde özellikle belirtilmek istenen kelimeler ve sözler tırnak içine alınır. Bazen tırnak işareti kullanmak yerine bu kelimeler koyu harflerle, altı çizilerek veya italik (eğik) harflerle de yazılabilir. Bunlar cümle değillerse küçük harfle başlarlar: Birçoğu “edebiyat” kavramını yeni öğreniyordu.

Tırnak işareti nedir TDK?

TDK Yazım Kılavuzu’na göre tırnak işaretinin ( “ ” ) kullanıldığı yerler şöyle sıralanmıştır: “1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır nak içine alınır: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ön cephesinde Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” vecizesi yer almaktadır. (…)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *