Psikososyal Ne Demek Kelime Anlamı?(Çözüm bulundu)

Psiko-Sosyal: “Psikoloji” ve “sosyal” kelimelerinin birleşiminden oluşan bu tanım, insanın çevre faktörlerinden etkilenen ve ruhsal açıdan çeşitli evrelere ayrılan yaşamını ifade eder.

Psikososyal sağlık ne demek?

Psikososyal sağlık; insanın sosyal çevreye iyi bir şekilde uyum gösterebilmesi ve insanın yaşadığı sosyal çevrede sağlığını bozabilecek olumsuzluklarının olmamasıdır.

Psiko sosyal gelişim ne demek?

Psikososyal gelişim kuramı Alman psikolog Erik Erikson tarafından geliştirilmiştir. Bu kurama göre, insanın çevresiyle olan ilişkisi ve diğer sosyal etkenler, bireyin psikolojisinde belirleyici olmaktadır. Gelişim kuramında insanın çevresiyle olduğu gibi kendisiyle kurduğu iletişim de kritik bir öneme sahiptir.

Psikososyal sorun ne demek?

Psikososyal komplikas- yonlar genellikle uyum bozuklukları, depresyon, anksi- yete, azalan yaşam memnuniyeti ya da özgüven kaybıdır. Bu psikiyatrik koşullara bağlı olarak, nonspesifik distres ve anksiyete kanser hastalarında yaygın olarak görülür. Distres, psikolojik, sosyal ve manevi faktörlerin çoklu toplamıdır.

Psikososyal kriz ne demek?

Psikososyal kriz: Yakınlık ve yalıtılmışlık. Egonun güçlenmesi sonucu gelişen duygu: Sevgi. Dönemin tezi ve antitezi, yakınlık (yakınlaşma) ve yalıtılmışlıktır. Gerçek yakınlık kimlik duygusunun bir ölçüde gelişmiş olmasıyla ilişkilidir.

Psiko sosyal duygusal gelişim alanı nedir?

Öncelikle şunu tanımlayalım: Kelime anlamıyla psikososyal nedir? Psiko – Sosyal: “Psikoloji” ve “ sosyal ” kelimelerinin birleşiminden oluşan bu tanım, insanın çevre faktörlerinden etkilenen ve ruhsal açıdan çeşitli evrelere ayrılan yaşamını ifade eder.

You might be interested:  Nasıl Kelime Ezberlenir?(Mükemmel cevap)

Psikososyal özellikler nelerdir?

Erikson´ın Psikososyal Gelişim Kuramı

 • Temel güvene karşı güvensizlik (0-1 yaş)
 • Özerkliğe karşı kuşku ve utanç (1-3 yaş)
 • Girişimciliğe karşı suçluluk (3-6 yaş)
 • Başarıya karşı aşağılık duygusu (6 yaş- ergenlik dönemi)
 • Kimlik kazanımına karşı rol karmaşası (ergenlik)
 • Yakınlığa karşı yalıtılmışlık (17-30 yaş)

Psikososyal faktör ne demek?

Son birkaç on yıl içinde yapılan araştırmalar, bireysel eğilimlerden, mesleklerden veya kültürel geçmişlerden bağımsız olarak çalışanlarda strese yol açabilecek iş özelliklerini (“ psikososyal risk faktörleri ”) tanımlamıştır.

Bir insanın psikolojisinin bozuk olduğu nasıl anlaşılır?

Psikolojik sorun belirtileri nelerdir?

 • kas ağrıları
 • yorgunluk, halsizlik.
 • umutsuz hisse kapılma.
 • kişilerle iletişim kurmaktan kaçınma.
 • duş almak ve yemek yemek gibi rutin işleri yapmakta zorlanma.
 • iştahsızlık ya da iştahın çok fazla artışı
 • uyku düzeninde bozulma ve uykudan yorgun uyanma.

Hangisi psikososyal risk etmenidir?

İşyerinde psikososyal risk etkenleri: Çalışma ortamı koşulları, çalışma süresinin uzun olması, ücret yetersizliği, sendikalaşmanın olmaması, stres, tacizler, ayrımcılık ve baskı, yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler, genç çalışanların varlığı, işyerinde çalışan gebeler-lohusalar, işyerindeki kreş, gündüz

Aşırı stres hangi hastalıklara yol açar?

Stresin neden olduğu hastalıklar

 • Depresyon ve anksiyete bozukluğu.
 • Kilo artışı veya sağlıksız kilo kaybı,
 • Egzama gibi cilt sorunları,
 • Çeşitli kalp hastalıkları,
 • Sindirim sistemi problemleri (gastrit, ülser, mide ağrısı)
 • Uyku sorunlarının yaşanması,
 • Hafıza problemleri ve zihinsel sorunlar (Alzheimer, Demans)

Erikson a göre temel güven duygusu hangi yaşlarda kazanılır?

Erikson yaşamı sekiz dönemine ayırır: Güvene karşı güvensizlik (0-1 yaş ) Bağımsızlığa karşı utanma ve şüphecilik (2-3 yaş ) Girişkenliğe karşı suçluluk duyma (4-6 yaş )

Psikososyal moratoryum ne demek?

PSİKOSOSYAL MORATORYUM (Psychosocial Moratorium): Moratoryum kimlik ya da kişilik, kimlik bunalımı yaşayan ve çözüm yolu bulamayan ergenlerin içine düştüğü geçici boşluk durumudur. Günübirlik yaşama, boş vermişlik, vurdumduymazlık ve hedefsizlik, moratoryumun başlıca belirtisidir.

You might be interested:  Kelime Tombalası Nasıl Yapılır?(En iyi çözüm)

Genç yetişkinlik dönemi nedir?

Genç yetişkinlik döneminin yaşları konusunda da kuramcılar arasında görüş birliği olduğu söylenemez. Örneğin, Havinghurst 18-35, Erikson 20-40, Bühler ise 25-45 yaşlarını genç yetişkinlik dönemi olarak kabul etmektedirler (Onur, 2011).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *