Reaktif Kelime Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre reaktif kelimesinin anlamı ayıraç ve belirteç anlamına gelmektedir. Bunun dışında reaktif kelimesi kimya biliminde de kullanılmaktadır. Kimyada reaktif kelimesi kimyasal tepkime de harcanıp ürüne dönüşen bileşiktir.

Reaktif kalma ne demek?

Reaktif Kişilik; Karşılaşılan sıkıntı ve olumsuzluklardan nasıl kurtulacağına bakar. Olaylar olduktan sonra çözüm bulma gayretindedir. Reaktif kişilik, dış faktörlerin yönlendirdiği kişilikler için kullanılır. Bu kişilikler; panik, güvenlik duygusunu yitirmiş kırılgan kişiliklerdir.

Reaktif süreç nedir?

reaktif, olay gerceklestikten sonraki eylemleri ifade eder. buna bagli olarak reaktif insan is isten gectikten sonra onlem almayi, harekete gecmeyi dusunur ve kendisiyle barisik olmadigindan bu tur eylemleri dusunup onceden dusunmeyi harekete gecmeyi onemsemez.

Aktif iş ne demek?

Aktif iş ne demek? Aktif işgücü hizmetleri nedir? İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere yapılan faaliyetleridir.

Reaktif giren mi ürün mü?

Reaktif giren mi ürün mü? > Tepkimeye giren maddelere “ reaktif ”, tepkimeden çıkan maddelere ise “ ürün ” denir. > Reaktiflerin formülleri sol tarafa, ürünlerin formülleri ise sağ tarafa yazılır.

Reaktif yaklaşım ne demek?

Kısaca reaktif yaklaşım, süregelen zaman içinde bir problem gerçekleştikten sonra, olayın neden ve sonuçlarını incelemeyi ve aksaklıkların giderilmesi adına işin yeniden düzenlenmesini ifade etmektedir.

You might be interested:  Eş Sesli Sesteş Kelime Ne Demektir?(Mükemmel cevap)

Reaktif lenf nodu kanser midir?

Reaktif lenf nodu, memede, kasıkta boyunda ortaya çıkabilir. Doktorlar, şayet reaktif lenf nodu 2 cm’in altında ve reaktif ise herhangi bir soruna işaret etmediğini bildiriyor. Virüs, bakteri veya kanser hücresi gibi yabancı cisimler vücutta bulunduğunda, lenf nodları bu olumsuz durum karşısında büyür.

Reaktif özellik nedir?

Kimyada ayıraç, reaktif, reajan veya reaktant belli bir bileşik ile karakteristik bir reaksiyona girebilen, ve bu sayede o bileşiğin varlığını hatta miktarını belirlemeye yarayan ve reaksiyondan ürün üretmeye yarayan bir bileşiktir.

Reaktif enerji ne demektir?

Reaktif enerji, sisteme bağlı tüketim yapan ekipmanların çalışabilmesi için aktif enerji ile birlikte çekilen güçtür. Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 kW’a (dâhil), kurulu güç 15 KW’a kadar olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.

Aktif iş gücü nedir?

Aktif işgücü hizmetleri nedir? İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere yapılan faaliyetleridir.

Aktif kullanıcı nedir?

Aktif kullanıcılar raporu (halen beta aşamasındadır), seçilen süre içinde 1, 7, 15 ve 30 gün içinde web sitenizi ziyaret eden benzersiz kullanıcıların sayısını gösterir. 14 Gün boyunca etkin olan kullanıcılar 14 günlük bir süre içinde en az bir oturum gerçekleştirmiş olan tekil kullanıcıların sayısı.

Aktif Satış Elemanı ne demek?

Bir yatırımcının elindeki hisse senedini en yüksek fiyatı veren alıcıya doğrudan satması. Active selling.

Girenler ve ürünler nedir?

Bu doğrultuda kimyasal bağları tamamen kopan ve bir araya gelen maddelere tepkimeye girenler, tepkime neticesinde meydana gelen yeni maddeye ise ürünler ismi verilmektedir.

Sınırlayıcı reaktif ne demek?

Kimyasal reaksiyonda, reaktifin biri tamamen tükendiğinde reaksiyon tamamlanır. Reaksiyonda tamamen (ilk) tükenen reaktife sınırlayıcı reaktif (bileşen) dir. reaksiyon sonunda pratikte elde edilen ürün miktarıdır.

You might be interested:  Kelime-i Şehadet Ve Kelime-i Tevhid Nasıl Söylenir?(En iyi çözüm)

Reaktif materyal nedir?

Reaktifler, kimyasal bir başlangıç materyalleri olan reaksiyonu. Reaktifler tabi kimyasal değişiklik kimyasal bağlar yapmak için oluşturulan kesik ve yenileri olduğu ürünler. Gelen bir dengeli kimyasal denklem, her bir öğenin atomlarının sayısı reaktanların ve ürünlerin için aynıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *