Sesteş Kelime Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler: Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir. Eş sesli sözcüklere özellikle atasözlerinde, deyimlerde ve cinaslı mânilerde rastlanır.

Sesteş olan kelimeler nelerdir?

Eş sesli veya sesteş kelimelere örnek olarak taş, at, kurt, geç, saz, yol, serin, yağ, in, dal, gül, uç, dik, iç, an, kız, yağ, kaz, dolu, çay, kara, yaş, kaç, kan, bağ, kazan, asma, al, güldür, yan, var, yazma, koru, sık, bin, kat, ay, öğüt, sal, yaz, yüz, dil gibi kelimeler gösterilebilir.

Sesteş eş sesli kelimeler nelerdir?

Eş sesli kelimeler yazılış ve okunuş bakımından aynı olan kelimelerdir. Fakat anlamları birbirinden farklıdır. Bu kelimelere eş sesli veya sesteş kelime denir.

Sesteş nedir ornekleri?

Eş seslilikte farklı sözcükler söz konusu iken, çok anlamlılıkta ise bir sözcüğün farklı anlamları söz konusudur. Örneğin: “Çay kenarında çay içmek çok zevklidir.” cümlesindeki “çay” sözcükleri iki ayrı sözcük olup eş sesli sözcüklerdir.

Sesteş kelime ne demek tir?

Sesteş kelime anlamı itibari ile eş sesli demektir. Yazılışları aynı, anlamları farklı kelimeler olarak açıklanabilir. Kelimelerin sesteş olabilmesi için sözcüğün her iki anlamının da temel anlamı olması önemlidir. Sesteş sözcükler şiirlerde cinas sanatı da oluşturur.

Sesteş nedir 5 sınıf?

Yazılışları ve okunuşları aynı olan ancak anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler denmektedir.

You might be interested:  Kelime Eş Anlamlısı Ne?(EN iyi 5 ipucu)

Eş sesli kelimeleri nasıl anlarız?

Yazılışları aynı fakat anlamları değişik olan kelimeler eş sesli sözcüklerdir. Aynı şekilde yazılıp okunması ve ses anlamından birbirine benzer olması ile beraber, anlamları birbirinden tamamen değişik olan kelimelerdir.

Sesteş cümle ne demek?

Sesteş kelimeler, yazılışları ve okunuşları birebir aynı olan ancak sözcük anlamları farklı olan kelimelere denmektedir. Sesteş kelimelerin bir diğer adı eş sesli kelimelerdir.

Alay eş sesli mi?

Alay kelimesi eş seslidir. Yani iki anlamı vardır. Birincisi dalga geçmek, ikincisi ise kalabalık anlamındadır.

Çay eş sesli mi?

Yazılışları ve okunuşları aynı olan ancak anlamları açısından farklı olan kelimeler eş sesli, yani sesteş sözcüklerdir. Sözcüklerden biri olarak da çay kelimesi öne çıkıyor. Yani saç çay sözcüğü sesteş eş sesli bir kelimedir. Aynı şekilde ikinci anlama üzerinden ise çay kelimesi dere anlamına gelmektedir.

Dil eş sesli kelime midir?

Dil günlük hayatta çokça kullanılan bir sözcüktür. Dil aynı zamanda eş sesli bir kelimedir.

Homonim ve sesteş nasil kelimeler?

Eşsesli kelimelerin yazılışları (imlâları) her zaman aynı olmayabilir. Eğer telaffuzun yanı sıra yazılışları da aynı ise homonim olarak adlandırılırlar. -Telaffuzuna bakılmaksızın- yazılışları aynı olan sözcüklere ise homograf denir.

Homonim ve sesteş nasıl kelimelerdir?

Doğru Cevap: Eş anlamlı Türk Dil Kurumu sözlüğünde sesteş kelimesi söylenişleri aynı, kökleri ve anlamları ayrı olan kelimeler olarak geçmektedir. Eş adlı, eş sesli, homonim gibi sözcüklerde aynı anlamı karşılayan kelimelerdir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *