Tırnak Içindeki Kelime Nasıl Yazılır?(Çözüm bulundu)

Cümle içinde özellikle belirtilmek istenen kelimeler ve sözler tırnak içine alınır. Bazen tırnak işareti kullanmak yerine bu kelimeler koyu harflerle, altı çizilerek veya italik (eğik) harflerle de yazılabilir. Bunlar cümle değillerse küçük harfle başlarlar: Birçoğu “edebiyat” kavramını yeni öğreniyordu.

Tırnak içindeki kelimeye gelen ek nasıl yazılır?

Tırnak içerisine alınmış sözcüklerden sonra gelen ekler ayrıca kesme işareti (‘) ile ayrılmaz ve tırnak ile ek arasında boşluk bırakılmaz.

Tırnak içinde tırnak kullanılır mı?

Tek Tırnak İşareti ( ‘ ‘ ) Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır: Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı.

Tırnak içinde yeniden tırnak işareti gerektiği zaman ne kullanılır?

Bir de Tek Tır- nak İşareti ( ‘ ‘ ) vardır ki o da tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır.

Tırnak işareti nerelerde kullanılmaz?

Tırnak İşareti (“) / Noktalama İşaretleri

 1. Doğrudan alıntıları göstermek için kullanılır.
 2. Vurgulanmak istenen sözleri göstermek için kullanılır:
 3. Söylendiği şekilde yazıya aktarılmayan kişilerin sözleri tırnak içine alınmaz.
 4. Uzun alıntılarda her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır.
You might be interested:  Kelime Fihristi Nasıl Kullanılır?(En iyi çözüm)

Tırnak işaretinden sonra hangi noktalama işareti kullanılır?

Tırnak içine alınan ifade tam bir cümle ise kendi noktalama işaretlerini korur. Bu cümlenin sonuna gelen ünlem, soru, nokta, virgül gibi noktalama işaretleri tırnak işaretinin “içine” konur: Kurda “Neden boynun kalın?” demişler; “İşimi kendim görürüm de ondan.” demiş.

Apostrof işareti nerelerde kullanılır?

Sözlük anlamıysa “Özel adlara, kısaltmalara ve sayılara getirilen ekleri, iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek için kullanılan noktalama işaretinin adı” olarak geçiyor. Sözcüğün eş anlamlıları ise; kesme, kesme imi, apostrof olarak kabul ediliyor.

Tek tırnak işaretinin anlamı nedir?

1. Tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır.

Tek tırnak ile çift tırnak arasındaki fark nedir?

Tek tırnak işareti çoğunlukla ek bir tırnağa alınması gereken sözcüklerin oluşması halinde kullanılmaktadır. Herhangi birinin konuşmasının alıntılanması halinde çift tırnak işareti kullanılmaktadır. Cümlenin başında ve sonunda direkt olarak çift tırnak işaretinin kullanılması gerekmektedir.

Tırnak işaretinin görevi nedir?

Tırnak işareti, kelime veya kelime gruplarının başında ve sonunda kullanılan bir noktalama işaretidir. TDK’de tırnak işareti başkasında alınan sözleri ifade etmek için ve önem belirten söz gruplarında kullanımı tercih edilen noktalama işaretine tırnak işareti adı verilmektedir, şeklinde tanımlanmıştır.

Başka bir kimseden aktarılan sözler için ne kullanılır?

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.

Çift tırnak işareti nasıl yapılır?

Tırnak işareti için klavyede bir tuş bulunur. Ancak Shift+2+2 kombinasyonu ile de bu noktalama işareti kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bunun için shift tuşuna basılı tutulurken arka arkaya 2 tuşuna iki kere basılması gerekir. Tırnak İşareti bu şekilde de yapılabilir.

You might be interested:  Kelime I Şehadet Ve Kelime I Tevhid Nasıl Söylenir?

Iki tırnak işareti ne anlama gelir?

Denden işareti Türkçede ki noktalama işaretlerinden biridir. Bir metinde ya da makale de aynı maddelerin alt alta sıralamasında (“) yani denden işareti kullanılmasına denden işareti denir. Denden işareti çift tırnak şeklinde kullanılır.

Soru işareti nerelerde kullanılmaz?

İçinde soru kelimeleri veya soru eki bulunan ama anlamca soru cümlesi olmayan cümlelerde soru işareti kullanılmaz: Kaça aldım, şimdi hatırlamıyorum. ( soru kelimesi nesneye dahil) Yapar mı yapmaz mı bilmem.

Nokta nerede kullanılır ve örnekler?

Nokta işaretinin hangi alanlarda kullanıldığı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir;

 • Cümle sonlarında,
 • Kelime kısaltmalarında,
 • Sıra belirtmede,
 • Maddelendirmede,
 • Tarih ayrımlarında,
 • Saat ve dakika ayrımlarında,
 • Kitap ve dergi künyelerinde,
 • İnternette ağ adreslerinde,

Iki nokta nerede kullanılır ve örnekler?

Kendisinden sonra örnek verilecek veya liste oluşturulacak cümlenin sonunda kullanılır:

 • Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!
 • Perşembe gününe kadar şunları mutlaka tamamlamalıyız: malzeme dökümleri, dönem raporları, vergi formları.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *