Türkçe En Çok Hangi Dile Kelime Vermiştir?(Çözüm bulundu)

Türkçe’den en çok hangi dile kelime geçmiştir?

Türkçenin Çince, İngilizce, Ermenice, Rumence, Yunanca gibi çok sayıda dile 38 bini aşkın sözcük verdiği belirtildi. Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dilin ise Sırpça olduğu, Sırpların günlük yaşamlarında kullandığı 8 bin 742 sözcüğün Türkçe olduğu tespit edildi.

Türkçe hangi dile daha çok benziyor?

Türkçe Altay dil ailesine mensup olması ve sonradan eklemeli bir yapı taşıması nedeniyle diğer dillerden ayrışma özelliği gösterir. Bu durum dikkate alındığında Türkçe ile en çok benzeyen dillerden biri Moğolca, diğeri ise Mançu-Tunguzca dilleridir.

Hangi dilde ne kadar Türkçe sözcük var?

Çince’de 307, Farsça’da yaklaşık 3 bin, Urduca’da 227, Arapça’da yaklaşık 2 bin, Ukraynaca’da 747, Ermenice’de 4 bin 262, Fince’de 118, Rumence’de yaklaşık 3 bin, Bulgarca’da yaklaşık 3 bin 500, Sırpça’da 8 bin 742, Çekçe’de 248, İtalyanca’da 146, Arnavutça’da yaklaşık 3 bin, İngilizce’de 470, Almanca’da 166, Yunanca’

Türkçe kaç kelime vermiştir?

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) güncel Türkçe sözlüğünde 616.767 kelime bulunuyor.

Türkçede ne kadar Arapça kelime var?

Türkçenin en büyük lehçelerinden biri olan Türkiye Türkçesi ‘nde “Güncel Türkçe Sözlük”e göre 6.463 Arapça sözcük bulunmaktadır. Bu sayı, Türkiye Türkçesi ‘ndeki alıntı kelimeler bakımından en büyük sayıdır.

You might be interested:  Anahtar Kelime Nasıl Belirlenir?(Çözünme)

Dünyada en çok kelime hangi dilde var?

Söz konusu verilere göre, dünyanın şu anda en zengin dili, 6 milyon 96 bin 983 kelimeye sahip olan İngilizce. Listede ikinci sırayı Madagaskar’da konuşulan ve 5 milyon 824 bin 781 kelimeye sahip olan Madagasî, üçüncü sırayı da 3 milyon 543 bin 158 kelimeyle Fransızca alıyor.

Türkçe hangi dille en çok benzerlik gösterir?

Dünya üzerinde Türkçeye en yakın dil Moğolca’dır. Moğolcanın Türkçeye olan yakınlığı, Türkçe ile aynı dil ailesi içerisinde bulunmasından kaynaklanmak- tadır. Altay Dilleri ailesi içerisinde yer alan Türkçe ve Moğolca, bu dil ailesi içeri- sindeki diğer diller olan Mançu-Tunguzca, Korece ve Japonca ile de akrabadırlar.

Hangi diller birbirine benziyor?

Köken Bakımından Birbirine Benzer Olan Dünya Dilleri

 • Germen Dilleri: Almanca, İngilizce, Felemenkçe.
 • Romen Dilleri: Latince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca.
 • İslav Dilleri: Rusça, Sırpça, Lehçe.

Çuvaş Türkçesi şive midir?

Yaşayan Türk lehçelerinden ikisi, bugün artık birer dile dönüşmüştür. Bunlardan biri, Sibirya’da Lena Nehri’nin iki yanında yaşayan Yakut Türklerinin konuştuğu Yakutça diğeri ise, Orta Volga bölgesinde Kama Irmağı’nın Volga’ya kavuştuğu yerde yaşayan Çuvaş Türklerinin dili olan Çuvaşçadır.

Türkçede kaç tane yabancı sözcük vardır?

Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe sözlüğünde 111 bin 27 kelime bulunuyor. Bunun 14 bin 1981’i yabancı kökenli. Şimdi yeni bir tartışma yaşanıyor. Bazıları, yabancı kelimelerin temizlenmesini önererek, Öztürkçe’yi savunuyor.

Türkçe’den dünya dillerine geçen sözcükler nelerdir?

Türkçe ‘ den yabancı dillere geçen 10 kelime

 • Pastrami. Özellikle kayseri yöremizin eşsiz yiyeceği olan pastırmanın Avrupa’ya geçişi bu kelimeyle olmuş.
 • Bulgur. Bildiğiniz bulgur bu evet.
 • Dolmush.
 • Bosh.
 • Caique.
 • Giaour.
 • Vilayet.
 • Firman.

Farsçada kaç Türkçe kelime var?

Osmanlı’da Selçuklu’da edebiyat dili Farsça idi. Fars dilinde, 4250 tane Türkçe kelime vardır.

You might be interested:  Hangi Dil Türkçeden Kelime Almamıştır?(En iyi çözüm)

Günümüzde Yunancada Türkçe kökenli kaç kelime vardır?

Türkçe ve Yunanca farklı dil ailelerinden, akraba olmayan diller olmalarına rağmen yüzlerce yıllık ortak tarih ve kültürel etkileşim nedeniyle 4.600 Türkçe Yunanca ortak sözcük var.

Kürtce kac kelimeden olusuyor?

Dünyanın en büyük dijital sözlüğü Wikipedia’nın verilerine göre Kürtçe 721.599 kelime ile dünyanın en fazla kelimeye sahip 9. dili oldu. Sözkonusu verilere göre ise Türkçe dili ise 334.473 kelimeyle 20’inci sıraya yerleşti.

Türkçe tarih boyunca hangi dillerle temas etmiştir?

Anadolu ve çevresindeki halkların dilleri ve Türkçe Ermenice, Lazca, Kürtçe, Yunanca ve Çerkesçe; söz konusu bölgede yaşayan dillerin sadece birkaçıdır. Özellikle Ermenilerle Türklerin teması, ilk akla gelen zamandan çok daha eski bir dönemde gerçekleşmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *