Zıt Anlamlı Kelime Ne Demektir?(Çözünme)

Zıt anlamlı kelimeler iyi ve kötü gibi anlam açısından bir birinin tam zıttını ifade eden kelimelerdir. Zıt kelimeler sadece anlam bakımından birbiri ile çelişen kelimelerdir, olumlu anlamı olan bir kelimenin olumsuz anlamı zıt anlamlı kelime olarak sayılamaz.

Zıt anlamlı kelimeler nedir ve örnekler?

Bu anlamın tam tersini karşılayan sözcük “tembel” sözcüğüdür. İşte “çalışkan” ve “tembel” sözcükleri zıt anlamlıdır diyebiliriz. Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur. Örneğin “deniz” kelimesinin zıt anlamlısı olarak “göl, okyanus, nehir” gibi kelimeler aklımıza gelmemelidir.

Cumle zıt anlamlısı nedir?

Birbiri ile çelişen, anlam bakımından birbirine zıt (karşıt) olan cümlelere zıt anlamlı cümleler denir. Her iki cümlede de konu aynıdır fakat konunun işlenişi, konuya bakış açısı zıttır. Zıt anlamlı cümlelerde ilk cümledeki yargı ile ikinci cümledeki yargı karşıttır.

Zıt anlamlı kelimelerin özellikleri nelerdir?

Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilir. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da yoktur. UNUTMAYIN: Karşıtlığın oluşabilmesi için, sözcüklerin uç noktalarda bulunma zorunluluğu vardır.

Zıt karşıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Zıt anlamlı kelimeler; anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere denir. Birbiriyle çelişen özellikler barındırırlar. İşte zıt anlamlı kelimeler listesi:

  • Acı – Tatlı
  • Aç – Tok.
  • Açmak – Kapatmak.
  • Afacan – Uslu.
  • Ağır – Hafif.
  • Ağlamak – Gülmek.
  • Ak – Kara.
  • Akşam – Sabah.
You might be interested:  Varlıkları Ve Kavramları Karşılayan Kelime Köklerine Ne Ad Verilir?(En iyi çözüm)

Eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamda kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

Sık kelimesinin zıt anlamı nedir?

Sık sözcüğüne karşılık gelen en doğru zıt anlamlı kelime seyrektir.

Ilk zıt anlamlısı nedir cevabı?

İlk kelimesinin zıt anlamı olan kelime; son kelimesidir.

Zıt anlamlı kelimeler nedir 3 sınıf?

Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Bu iki kelime birbirinin zıt anlamlısıdır.

Eş ve zıt anlam ne demek?

Bu kelimelerin hem zıt hem de eş anlamları bulunur. Zıt anlamlı kelimelerin, birbirinin tam tersi anlamlara sahip olduğunu belirtmek gerekir. Eş anlamlar ise; farklı kelimelerin aynı anlama gelmesine denir. Zıt kelimesinin eş anlamı ise karşıttır.

Zıt anlam nedir 5 sınıf?

Zıt anlamlı kelimeler aynı zamanda karşıt anlamlı kelimeler olarak bilinmektedirler. Bu yüzden anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir.

Zor kelimesinin zıt anlamı nedir?

KOLAY KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI Buna göre kolay kelimesinin zıt anlamlıları ‘ zor, güç, çetin’ kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır.

Birbirine zıt olan durumları ya da kavramları dile getiren anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere ne denir?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir.

Kazanmak kelimesinin zıt anlamı nedir?

2. -i Yenik düşmek, yenilmek: Savaşı kaybetmek. Bahsi kaybetmek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *