Akademik Kitap Bölümü Nasıl Yazılır?(Doğru cevap)

Editörlü kitap bölümü nasıl yazılır?

Editörlü kitabın tamamına veya editörün yazdığı kısımlara “ Kitap – Editörlü ” kapsamında atıf yapılır. Editörlü kitabın içindeki bölümlere ise “ Kitap Bölümü ” türünde atıf yapılır. Editör Adı ve Soyadı (ed.), Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.

Akademik Yazma hangi aşamalardan oluşur?

Tompkins (1998) ve Jones (2002) yazma sürecinin “yazım öncesi hazırlık, taslak oluşturma, gözden geçirip düzenleyerek yazma, redaksiyon ve yayımlama ve paylaşma” olmak üzere beş aşamadan oluştuğunu ifade etmişlerdir (Akt. Akyol, 2016:109).

Kaynakçaya kitap bölümü nasıl yazılır?

Kitap bölümü: Yazar(lar)ın Soyadı (,) Adının Baş harfi (.) parantez içerisinde yayın yılı (.) Kitap Bölümünün Adı. Editör.

Editörü olan kitap Kaynakçası nasıl yazılır?

Editörü olan kitaplar Metin içinde kaynak gösterme: ”alıntılanan ifade” (Editörün Soyadı Sayfa Numarası) Örnek: ”alıntılanan ifade” (Tüzün 75) Kaynakçada: Editörün soyadı, adı, ed. Kitap adı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi. Örnek: Tüzün, Çiğdem, ed.

Resmi gazete nasıl kaynak gösterilir?

Resmi Gazete, yayınlandığı tarih (gün, ay ve yıl olarak) ve sayısı belirtilerek yazılmalıdır. Örnek: Organ nakli ile ilgili kriterler yasa ve yönetmeliklerle açıklanmıştır (T.C. Resmi Gazete, 12 Mart 2002, sayı: 351).

You might be interested:  Kitap Nasıl Okunur Yusuf Kaplan?(Çözünme)

Kitap Kaynakçası nasıl yazılır örnek?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur. Örnek: Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.

Akademik yazmanın unsurları nelerdir?

Akademik Yazmanın Özellikleri

 • Net ve sınırlı odak. Akademik bir makalenin odak noktası – argüman veya araştırma sorusu – tez ifadesiyle erkenden belirlenir.
 • Mantıksal yapı. Tüm akademik yazılar mantıklı ve anlaşılır bir yapı izler.
 • Kanıta dayalı argümanlar.
 • Kişisel olmayan ton.

Akademik metinler diğer yazılı metinlerden hangi yönleriyle ayrılır?

Akademik metinlerin bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk, bilimsel etik gibi bütün alanları ilgilendiren yönleri vardır, ancak bilim dalları, geliştirdikleri terminoloji ve teknik terimlerle birbirilerinden ayrılır.

Makalede literatür taraması nasıl yazılır?

Literatür Taraması Nasıl Yazılır?

 1. Okurken notlar alın. Önce makaleleri okuyup daha sonra da incelemeyi yazmaya başlarsanız birçok önemli noktayı kaçırabilirsiniz.
 2. Tutarlı ve anlaşılır olun.
 3. Mantıksal bir yapı oluşturun.
 4. Geri bildirimlerden yararlanın.

Kitap referans nasıl yazılır?

Yazarın Soyadı ve Adının İlk Harfi, Basım Yılı, Eserin Adı (İtalik olarak), Baskı, Yayımcı, Yayım Yeri. Referans Tipi Metin İçinde Kullanım Referans Listesi Gösterimi Tek Yazar Yazarın soyadı, eserin yayımlandığı yıl verilir. Berkman (1994, pp. 30-35) Çetiner, E. (1989).

Çok yazarlı kitap Kaynakçası nasıl yazılır?

İkiden Fazla Yazarlı Kaynak: Metin içinde ikiden fazla yazarlı kaynaklara yapılan göndermede sadece ilk yazarın soyadı verilir; diğerleri için “vd.” ifadesi ile parantez içinde yıl ve sayfa numarası belirtilir. (Akalın vd., 2012: 33). Yazarı Olmayan Kaynak: (Eserin Adı -uzun ise ilk iki kelimesi-, Yıl: s. No).

You might be interested:  Akıllı Tahta Uyumlu Kitap Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Tez yazarken kitaptan alıntı nasıl yapılır?

Kitabın başlığını cümle halinde yazın ve yalnızca ilk kelimeyi büyük harfle yazın. Kitabın bir alt başlığı varsa, alt başlığın ilk kelimesini de büyük harfle yazın. ” Kitabın başlığı italik olmalıdır. Başlığı ve alt başlığı ayırmak için iki nokta üst üste kullanmanız ve ardından sonuna bir nokta koymanız gerekir.”

Makale Kaynakçası nasıl yazılır örnek?

Makalede Kaynakça Nasıl Yazılır?

 1. Yazarın Adı (soyadı, adı şeklinde)
 2. Eserin Yayın Tarihi (ayraç içinde yazılır )
 3. Makale Adı (başka bir makaleden yararlanılması durumunda)
 4. Dergi Adı (koyu ya da italik font kullanılır)
 5. Eserlerin Cilt Numarası, Sayısı, Sayfa Numaraları

Erişim tarihi nasıl yazılır?

Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır. Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken Yazar Adı alanına Kurum/Site Adı, Soyadı alanına ise Kurum/Site Adı Kısaltması yazılır.

MLA formatı nasıl yazılır?

MLA Temel Biçimlendirme Kuralları Metin biçimlendirme: Genellikle 12 punto yazı boyutu tercih edilmektedir. Büyük/küçük harf: Başlıklar için her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Paragraf girintisi: Paragrafların ilk kelimeleri 1,27 cm (1/2 inç) paragraf girintisi olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *