Atatürk Nasıl Kitap Okurdu?(EN iyi 5 ipucu)

Okuduğu sayfaların üstüne kurşun kalemle notlar yazdı. Genellikle kitapları masa başında okudu. Yanında parça parça kestirdiği tülbent bulundurdu; çok okumaktan gözleri yaşardığında bunlarla kuruladı. İki gün aralıksız okuduğu oldu.

Atatürk ne tür kitaplar okurdu?

Atatürk yalnız tarih, askeri ve bilimle ilgili kitapları değil, gençliğinden itibaren zaman zaman roman okumaya da çok meraklı olduğunu biliyoruz. Bilhassa Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” ile Aka Gündüz’ün “Dikmen Kızı” romanlarını çok severek okuduğunu bizzat kendisinden duymuştum.

Atatürk Günde kaç saat kitap okurdu?

atatürk ‘ün doğumgününü 1 ocak 1881 kabul edersek kendisi 21,131 gün yaşamıştır şu fani dünyada ve bu iddiaya göre kendisi doğduğu günden itibaren her 5 günde 1 kitap bitirmiştir..

Atatürk kaç kitap okurdu?

Atatürk ‘ün okuduğu kitapları bu özelliğiyle değerlendirerek 24 ciltlik bir eser haline getiren Anıtkabir Derneği’nin Atatürk ‘ün Okuduğu Kitaplar başlığı altındaki eserinden de anlaşıldığı üzere hayatı boyunca 3997 kitap okuduğu görülmektedir.

Atatürk’ün kitap okurken koyduğu xx işareti ne anlama gelmektedir?

Şimdi bu işaretlerin anlamını açıklayalım: ” xx “: Önemli. “xxx”: Çok önemli. “müh.”: Mühim.

Atatürk’ün en sevdiği kitabın adı nedir?

Her zaman eğitime ve bilime önem veren Mustafa Kemal Atatürk, sık sık kitap okurdu. Aynı zaman da geometri kitabı da yazan Atatürk ‘ ün çok sevdiği bir roman vardı. Savaşta bile başucu kitabı olan hatta canı sıkıldığı zaman kitaptan bir sayfa açıp okuyan Atatürk ‘ ün en sevdiği kitap Çalıkuşu’ydu.

You might be interested:  Kitap Sunumu Nasıl Yapılır Slayt?(Çözüm bulundu)

Kemal Atatürk’ün en sevdiği kitaplar nelerdir?

Bingölbali, Mustafa Kemal Atatürk ‘ ün sevdiği kitapları şöyle belirtti; “Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin, Beyaz Zambaklar Ülkesinde – GrigoryPetrov, Belleten, Toplum Sözleşmesi – Jean Jacques Rousseau, Türkçülüğün Esasları – Ziya Gökalp.”

Atatürk kaç tane savaşa girdi?

” Atatürk; 57 yıllık ömrüne 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap, 1 ülke ve milyonlarca özgür insan sığdıran büyük bir asker, siyaset ve devlet adamıdır.”

Atatürk hayatı boyunca kaç kitap yazdı?

Atatürk ‘ün Nutuk ile birlikte 9 kitap yazdığını bunların ikisinin Almancadan Türkçeye çeviri, diğerlerinin ise kendisi tarafından bizzat kaleme alınan askeri, siyasi ve medeni bilgileri içerdiğini ve bir de geometri kitabı yazdığını söyledi. Atatürk ‘ün 3 bin 997 kitap okuduğunu belirten Dr.

Atatürk kaç kitap okudu Ekşi?

mustafa kemal atatürk 57 yılda 3937 kitap okudu – ekşi sözlük.

Mustafa Kemal Atatürk hangi kitapları okumuştur?

Atatürk ‘ün Okuduğu Kitaplar

  • I.
  • Namık Kemal, Tarih-i Osmanî, İstanbul, 1889.
  • Namık Kemal, Makalât-ı Siyasiye ve Edebiyye, İstanbul 1327 (1911).
  • 3. Mehmet Emin Yurdakul, Türkçe Şiirler, İstanbul, 1316 (1900).
  • Tevfik Fikret, Rübab-ı Şikeste, İstanbul, 1316 (1900).

Atatürkün en büyük tutkusu nedir?

Okumak, Atatürk’ün hayatında her zaman bir tutku olmuştur. Bu tutku, O’nu askeri ve sivil hayatında geniş bilgi ve kültürle donatmıştır. Bu bilgi ve kültürün kay nağı olan kitap ve kütüphane O’nun günlük hayatında daima önemli yer tutmuştur. Selanik Askeri Rüştiyesi’nde çalışkanlığıyla kısa zamanda tanınmıştır.

Atatürk kitap okumayı sever mi?

Atatürk çok ve çabuk okuyan, okudukları üzerinde düşünen bir insandı.” Bu konuda, Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak’ da, anılarında şöyle yazıyor: “ Okumayı çok severdi. Genel bilgisini sürekli olarak arttırmaya çalışırdı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *