Kitap Adları Nasıl Yazılır?(EN iyi 5 ipucu)

Bütün yazar adları, önce soyadı daha sonra ilk ad sırası izlenerek yazılır. Birden çok yazarı olan kitaplarda yazar soyadları tam olarak, ilk adların ise baş harfleri yazılır. Kitap bir yazar ya da yazarlarca derlenmişse, kitabı hazırlayanın soyadı ve adı yazar adının yerine yazılır ve ayraç içinde ‘Derl.

Kitap adlari nasil yazilir?

UYARI: Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır: Mai ve Siyah, Suç ve Ceza, Leyla ile Mecnun, Turfanda mı, Turfa mı?, Diyorlar ki, Dünyaya İkinci Geliş yahut

Makalede kitap isimleri nasıl yazılır?

Dipnotlarda kaynak adları ( kitaplar, tezler, ansiklopedi veya dergi adları) italik olmalı ve sırasıyla yazarın adı, soyadı, kaynağın adı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Dergi adları nasıl yazılır TDK?

Türkçe imla kurallarına göre dergi isimleri özel isim olduğu için de büyük harfle yazılır. Bu kuralı Türk Dili dergisinin yazımı için uygulamamız durumunda ise derginin adı olan “Türk Dili” büyük harflerle yazılır. Ancak bu özel isimden sonra gelen kelimeler ise küçük harflerle yazılır.

You might be interested:  D&r E Kitap Nasıl Alınır?(Doğru cevap)

Yer yön adları nasıl yazılır?

Gün, ay, yön adları nasıl yazılır?

 • Arayönler bitişik yazılır.
 • Yön adları, yön anlamını koruyunca, küçük harfle başlatılır.
 • Yön adları, yer adından önce gelirse, büyük harfle; sonra gelirse, küçük harfle başlatılır.

Eser isimleri nasıl yazılır?

Türkçe olarak yayımlanan/hazırlanan kitap, dergi, ansiklopedi, tez ve gazete gibi çalışmaların isimlerini oluşturan sözcükler, büyük harfle başlanarak yazılır. Eser adları eğik (italik) olarak biçimlendirilir.

Çankaya lisesini nasıl yazılır?

Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, Çankaya Lisesi; Anadolu Kulübü, Mavi Köşe Bakkaliyesi; Türk Ocağı, Yeşilay Derneği, Emek İnşaat; Bakanlar Kurulu, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Kitap Adı ve Yazarı nasıl yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül “,” işareti konulur.

Makalede içindekiler bölümü olur mu?

Tüm ilk sayfalarda ( içindekiler, kısaltmalar, tablo, şekil ve sembol listeleri, önsöz, özetler, bölümler, kaynaklar, ekler v.b gibi) başlık için sayfa üst kenarından 5 cm aşağıdan başlanır. Satırlar ‘iki yana yasla’ (justified) biçiminde yazılır. Makale metni 1.5 aralıkla yazılır.

Makalede alıntılar nasıl yazılır?

Alıntılar: Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise sayfanın sağından ve solundan1 cm içeride, blok hâlinde italik olarak verilmelidir.

Dergi gazete adları nasıl yazılır?

Türkçe imla kurallarına göre; gazetelerin ve dergilerin isimleri özel isim olduğundan özel isimler büyük harfle yazılır. Bu kuralı Türk Dili dergisinin yazımı için uyguladığımızda derginin adı olan “Türk Dili” büyük harflerle yazılır fakat bu özel isimden sonra gelen kelimeler ise küçük yazılır.

You might be interested:  Kitap Cildi Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Dergi çıkarmak için neler yapmalıyız?

Dergi Yayınlamak / Çıkarmak İçin Gerekli Belgeler

 1. Gazete veya derginin adı
 2. Gazete veya dergi sahibinin.
 3. Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün.
 4. Yayının İdare Merkezi Adresi.
 5. Yayının Türü (Yaygın süreli, bölgesel süreli, yerel süreli)
 6. Yayın aralığı (Günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, yıllık gibi)

Dergi isimleri nelerdir?

İşte bu dergilerden en çok ilgi görenlerini sizin için derledik.

 1. Kafasına Göre.
 2. Ot Dergi – Maksat Yeşillik Olsun.
 3. 3. Fil Dergisi – Deveden büyük fil var.
 4. Bavul Dergi.
 5. Pulbiber.
 6. Kafka Okur.
 7. 7. yumuşah g – Aylık paldır kültür dergisi.
 8. 8. Kafa Dergi – KAFA, bi dünya.

Yer yön adları ne zaman büyük yazılır?

NOT Yer – yön bildiren (doğu,batı,güney,kuzey,orta…) sözcükler, tek başına ya da özel isimden sonra kullanıldıklarında küçük harfle,özel isimden önce kullanıldıklarında büyük harfle başlar.

Doğudan batıya nasıl yazılır?

Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır: Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi vb. UYARI: Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır: Bursa’nın doğusu, Ankara’nın batısı vb.

Yer bildiren de da nasıl yazılır?

Bulunma durumu eki -da, -de, -ta, -te bitişik yazılır. Bu bir yazım kuralıdır. Bulunma durumu eki olan -da / -de / -ta / -te’nin yazılışı öncesindeki kelimeye daima bitişik yazılır: Yolda, işte, evde, caddede, sokakta, şehirde, ülkede, dünyada, evrende, bende, sizde vb. örneklerde olduğu gibi daima bitişik yazılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *