Kitap Yazarken Dipnot Nasıl Yazılır?(Çözülmüş)

Kitaplarda dipnot nasıl yazılır?

Tek yazarlı kitap dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Çok yazarlı kitap dipnot nasıl yazılır?

Üç ve daha çok yazarlı kitap dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı v.dğr., Kitap Adı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı v.dğr, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Dipnota neler yazılır?

Dipnotta kaynak bilgisi ve açıklama yer alır. Dipnot söz konusu eserde veya yazıda geçen bir söz ya da sözcükle ilgili olup; sayfanın en altına konulan aydınlatıcı ek bilgiler ve kaynakları belirten açıklamalardır.

Dipnot numarası nasıl yazılır?

Dipnot ekleme

  1. Dipnotu eklemek istediğiniz yere tıklayın.
  2. Başvurular > Dipnot Ekle’ye tıklayın. Word metne bir başvuru işareti ekler ve dipnot işaretini sayfanın en altına ekler.
  3. Dipnot metnini yazın. İpucu: Belgedeki yerinize dönmek için dipnot işaretini çift tıklayın.

Dipnot hangi yazı tipi?

Dipnotlar sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde Times New Roman karakter ve 10 punto ile yazılmalı; 1 satır aralığı verilmeli ve dipnottan sonra bir boşluk bırakılarak başlatılmalıdır.

Kitapta Atıf nasıl yapılır?

Editörlü kitabın tamamına veya editörün yazdığı kısımlara “ Kitap -Editörlü” kapsamında atıf yapılır. Editörlü kitabın içindeki bölümlere ise “ Kitap Bölümü” türünde atıf yapılır. Editör Adı ve Soyadı (ed.), Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.

You might be interested:  Bkm Kitap Nasıl?(Çözünme)

Çok yazarlı kitap Kaynakçası nasıl yazılır?

İkiden Fazla Yazarlı Kaynak: Metin içinde ikiden fazla yazarlı kaynaklara yapılan göndermede sadece ilk yazarın soyadı verilir; diğerleri için “vd.” ifadesi ile parantez içinde yıl ve sayfa numarası belirtilir. (Akalın vd., 2012: 33). Yazarı Olmayan Kaynak: (Eserin Adı -uzun ise ilk iki kelimesi-, Yıl: s. No).

Kaynakçada ne yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır.

Iki yazarlı dipnot nasıl yazılır?

İki yazarlı kitap dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası. 1. Yazar Soyadı – 2. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Kaynakçada Ansiklopedi nasıl yazılır?

Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Ansiklopedi Adı (Baskı Yeri: Yayıncı, Yıl; Cilt: Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt: Sayfa Numarası. Örnek Kullanım: Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989; 2: 416.

Dipnot nedir ne için kullanılır?

Metin içindeki önemli bilgileri kuvvetlendirir ya da bu bilgilere ilave yapar. Dipnotlar karmaşık, konu dışı ya da önemsiz bilgiler içermemeli; metin içindeki bir tartışmayı güçlendiriyorsa kullanılmalıdır çünkü dipnot okuyucunun dikkatini dağıtabilir.

Açıklama dipnotu nedir?

Dipnot bir yazıda ya da betikte sayfa altına konan açıklayıcı bilgiler. Metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfa altına, çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisi. Diğer bir adı da “haşiye” dir. Ancak metnin akışını bozabileceğinden bu tür açıklamalar dipnotta gösterilir.

Tezde dipnot nasıl gösterilir?

Tezlerin dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.

You might be interested:  Kitap Yorumu Nasıl Yapılır?(En iyi çözüm)

Dipnot nasıl yazılır TDK?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Dip not şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Dipnot şeklinde olmalıdır.

Dipnotlu kaynak gösterme yöntemi nedir?

DİPNOTLU KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMİ (KLASİK SİSTEM) Bu sistemde, atıf yapılan kaynaklar her sayfada ilgili sayfanın altında verilir. Klasik sistemde tüm kaynaklar, soyadı sırasına göre topluca sondaki “Kaynakça” bölümünde gösterilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *