Kütüphane Kitap Süresi Uzatma Nasıl Yapılıyor?(Çözüm bulundu)

Kütüphaneden ödünç aldığınız kitapların süresini İnternet üzerinden uzatabilirsiniz.Bilgisayar veya Mobil Cihaz üzerinden:

  1. Kütüphane Hesabım seçeneği ile giriş yapınız.
  2. Üzerimdekiler seçeneğine tıklayınız.
  3. Süre uzatma için kilit resmine tıklayınız.

Kütüphane Kitap süresi geçerse ne olur?

Öğrenciler tarafından ödünç alınan kütüphane materyalleri zamanında iade edilmedikleri takdirde günlük ve saatlik para cezası alınır. Ders kitapların gecikmesi durumunda saatlik 0,50 TL dir. Kütüphaneler arası ödünç verme (ILL) yoluyla temin edilen kaynaklar içinde tüm cezalar iki katı şeklinde uygulanır.

Kütüphanede neler yapılmaz?

Kütüphane kullanımında uyulması gereken genel kurallar;

  • a) Kütüphane binası, okuma salonları ve koridorlarda su hariç yiyecek ve içecek tüketilmez.
  • b) Kütüphane binası içersinde cep telefonuyla konuşulmaz.
  • c) Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve benzeri araçlarla çekim yapılmaz.

Kütüphaneden alınan kitabın süresi ne kadardır?

Ödünç Yayın Alma Süre ve Sayıları Bakanlık personeli kütüphaneden bir kerede en fazla dört (4) adet kitabı on beş gün (15 gün) süreyle ödünç alabilir. Aynı materyalin başka bir kullanıcı tarafından talep edilmemesi halinde kullanıcı materyali en fazla iki (2) defa uzatma hakkına sahiptir.

You might be interested:  Kuranı Ilk Kim Kitap Haline Getirdi?(Doğru cevap)

Kütüphane numaralandırma nasıl yapılır?

Dewey Onlu Sınıflandırma Sistemi (Dewey Decimal Classification – DDC) olarak bilinen bu yöntem bugün en yaygın kullanılan kütüphane sistemi. Dewey’nin geliştirdiği sistemde, on ana başlık ve bunların alt başlıkları üzerinden kitaplara belirli numaralar veriliyor ve kitaplar buna göre raflara diziliyor.

Kütüphanede çalışmak isteyen bir kişide ne gibi özellikler olmalıdır?

Kütüphaneci olmak isteyenlerde olması gereken özelliklerden bazıları; Okumaktan, incelemekten ve kitapları sınıflandırmaktan hoşlanan, Dikkatli ve titiz, Kapalı ortamda çalışmaktan sıkılmayan, İnsanlarla iyi ilişki kurabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Kütüphane kartı hangi amaçla kullanılır?

Kart ücretsiz olup tüm halk kütüphaneleri ve Kültür merkezinin (Kulturhuset) kütüphanesinde geçerlidir. İstediğiniz zaman, Ödünç verme makinalarımızdan kitap ve diğer medyaları ödünç alabilir. Internet sitemizden e-kitap ödünç alabilir.

Kütüphanede uyulması gereken kurallar nelerdir madde?

» Kütüphanede yiyecek ve içecek tüketilmemelidir. » Kütüphanede başkalarının rahatsız olacağı kokulu şeyler bulundurulmamalıdır. » Kütüphanede kulaklıkla olsa dahi müzik dinlenilmemelidir. » Kütüphane temiz kullanılmalıdır.

Kütüphanede uygulanması gereken kurallar nelerdir?

Kütüphanede uyulması gereken kurallar

  • Kütüphaneye ayakkabılar paspasa silinerek girilmelidir.
  • Palto, pardösü, manto v. b. vestiyere bırakılmalıdır.
  • Kimlik, ilgili memura istemeden teslim edilmelidir.
  • Kütüphaneden alınacak kitabın nasıl aranacağı bilinmiyorsa ilgili memurlardan sorulmalıdır. …

Kütüphanenin içinde neler var?

Kitaplar, süreli yayınlar, elektronik veritabanları, patentler, raporlar, DVD ve BluRay yayınlar, standartlar, elektronik veritabanları, danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, yıllık, almanak vb.), haritalar, istatistikler, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları vb. birçok tür ve biçimde yayınlar kütüphane koleksiyonlarında

Kütüphaneden alınan kitap geri verilmezse ne olur?

Kullanıcıların Kütüphaneden ödünç aldığı kitapları süresinde teslim etmemeleri durumunda cezai işlem uygulanacaktır. İade Geciktirme* Ücreti” öder. Tekrarı halinde ise, dönem sonuna kadar okuyucu kütüphaneden materyal ödünç alamaz.

You might be interested:  Kitap Tanıtımı Nasıl Yapılır Örnekler?

Kütüphaneden en fazla kaç kitap alınır?

Kütüphanelerarası ödünç verme yoluyla kaç kitabı, ne kadar süreyle alabilirim? Kütüphanelerarası ödünç verme yoluyla en fazla 5 kitabı 1 ay süreyle ödünç alabilirsiniz.

Kütüphaneye üye olmadan girilir mi?

4- Kütüphanelerden yararlanmak için üye olmak gerekli mi? Kütüphanede araştırma yapmak, salonlarda çalışmak, gazete ve dergi okumak için üye olmanız gerekmemektedir. Ödünç kitap almak isterseniz kütüphaneye üye olmanız gerekmektedir.

Kitaplara demirbaş numarası nasıl verilir?

Demirbaş kitap kayıt defterine kaydedilen kitabın iç kapağına aşağıda örneği verilen kaşe basılarak kitabın demirbaş numarası yazılır. Tasnif numarası da verildikten sonra buraya kaydedilir. (Yazma ve nadir basma eserlerde kaşe basılan yerin arkasında yazı ve süsleme olmamasına dikkat edilir.)

Cutter numarası nasıl verilir?

Cutter numarası verirken temel girişin ilk harfi alınır. Ve daha sonra Temel giriş olan yazar soyadı Cutter Numarası şablonunda bulunur ve Cutter numarası verilir. Harkness Cutter Numarası 226’dır. Numara verildikten sonra eser girişine yazılan materyal isminin ilk harfi yazılır.

Sınıflama numarası nedir?

Sınıflama numarası, yazar numarası, yayın tarihi, varsa cilt/kopya bilgisinden oluşur. Kitaplar bu numaraya göre raflarda dizilidir. Örneğin edebiyat için 800, toplum bilimleri için 300, coğrafya ve tarih için 900 sınıflama numarası kullanılmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *