Matbu Kitap Ne Demek?

Basılı, basılmış (kâğıt, kitap vb.). Tab’ olunmuş. basılmış, kitap veya gazete haline gelmiş. Basılıp matbaadan çıkmış olan.

Matbu eser ne demek?

Basım yolu ile çoğaltılmış yapıtlar.

Matbu kitap nedir?

Matbu evrak tanımlamasını; amacı itibariyle, önceden çok adetli olarak basılmış, matbaaya yaptırılmış, gündelik işlerin belli bir düzen ve aksama olmadan takibine yarayan her türlü ciltli ve ciltsiz basılı evraklar olarak tanımlayabiliriz.

Gayri matbu ne demek?

Sınırsız, sonsuz, uçsuz.

Basılı evrak ne demek?

Basma, basılı, basılmış (kağıt). Matbu evrak: Önceden çok sayıda basılarak kullanıma hazırlanmış, hazır evrak. Belirli alışılmış bir düzene göre yapılan evrak işleri, dilekçe ya da form evrakları örnek gösterilebilir. Matbu evraklarda kişiselleşen bilgilerin haricindeki başlık açıklama gibi tüm yazılar mevcuttur.

Telif bir eser ne demek?

herhangi bir dilde yazılmış olan esere verilen isim. bizde genel olarak türkçe yazılmış eserler telif eser olarak geçse de ingilizce yazılmış olan bir eser de çeviri yapılmadığı sürece o lisanda kaldığı sürece telif eser sayılır. siz onu ingilizce veya türkçe okumaya kalktığınızda tercüme esere dönüşür.

Yazma eserlerin cilt kapaklarına ne ad verilir?

Cild kelimesi, Arapça’da “deri” anlamına gelir. Bir kitabın sahifelerinin dağılmasını engellemek, ömrünün uzun olmasını sağlamak ve muhafaza etmek amacıyla yapılan kapaklara ” cilt “, cilt işini yapanlara ise “mücellid” denilmektedir.

You might be interested:  Kitap Nasıl Dizilir?(Mükemmel cevap)

Matbu belge ne demek?

Üzerindeki yazı ve bilgiler herhangi bir baskı cihazı aracılığıyla yazılan tüm kâğıtlar, “ matbu ” olarak değerlendirilir. Matbu evraklar, resmi işlemler açısından son derece büyük önem taşır. Bunun en önemli sebebi de resmi evraklarda mutlaka ıslak imza kullanılması zorunluluğudur.

Matbudan ne demek?

Matbu Nedir? Matbu evrak tanımlamasını; amacı itibariyle, önceden çok adetli olarak basılmış, matbaaya yaptırılmış, gündelik işlerin belli bir düzen ve aksama olmadan takibine yarayan her türlü ciltli ve ciltsiz basılı evraklar olarak tanımlayabiliriz.

Matbu ne demek hukuk?

başımız sıkıştığında imzalattıkları, ne idüğü belirsiz cümlelerden oluşan kağıt parçası. günümüzde eskiye nazaran daha çok kullanılması gereken ifadedir. artık dijital evrak ve imza sistemine geçtiğimizden, fiziki olarak işlenen evrakları matbu evrak olarak nitelendiriyoruz.

Gayri mahsus ne demek?

Duyulmaz, sezilmez.

Gayri faal ne demek?

Gayri faal kelimesinin anlamı etkisi olmayan ya da tesirsiz şekilde ifadeye sahiptir. Aynı zamanda belirli koşullar dışında kimyasal tepkimeye ilgisiz kalmak üzerine de anlama sahiptir.

Resmilik gayri resmilik nedir?

Gayri resmi: Resmi olmayan. Gayri ahlaki: Ahlaka aykırı, ahlak dışı, ahlaksızca.

Osmanlıca Matbû ne demek?

matbu / matbû / مطبوع Basılmış, basılan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *