Nutuk Adlı Kitap Kimin Tarafından Yazılmıştır?(Mükemmel cevap)

Nutuk, yazıldığı dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası umumi reisi olan Gazi Mustafa Kemal’in 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde, 1919’dan 1927’ye dek kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetlediği konuşmasının metnidir.

Nutuk adlı kitabı kim yazmıştır?

Nutuk, durumu özetleyerek başlar ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile biter. Bu hitabe de biraz dikkatli okunduğunda içinde bugüne dair pek çok dersi barındırmaktadır.

Nutuk da ne anlatılıyor?

Nutuk’ta Nelerden Bahsedilir?

  • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı,
  • Osmanlı Devletinin genel durumu,
  • Milli Mücadele çalışmaları,
  • Milli Mücadele’yi içeriden ve dışarıdan engelleme çabaları,
  • Kongreler,
  • Mustafa Kemal’in şahsına ve Heyet-i Temsiliye’ye karşı ortaya çıkan tepkiler ve.
  • TBMM’yi açma çalışmalarından bahseder.

Nutuk’un orjinali kaç cilttir?

Nutuk ilk defa 1927 yılında, biri asıl metin, diğeri belgeler olmak üzere Arap harfleriyle iki cilt olarak yayımlanmıştır. Aynı yıl, tek cilt halinde lüks bir baskısı da yapılmıştır. 677 Sayfa. 658 sayfa.

Nutuk kim tarafından okundu?

Sonuçta, aylarca süren bir çalışma, belge toplama ve görüş alışverişi sonrasında, Mustafa Kemal Paşa, 15–20 Ekim 1927 tarihleri arasında toplanan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İkinci Büyük Kurultayında Nutuk’u okumuştur.

Nutuk dili ağır mı?

Günümüz Türkçesine göre ağır ve anlaşılması zor görülse de aslında Atatürk’ün yetiştiği dönemin milliyetçi aydınlarının kullandığı sade ve akıcı bir dille yazılmıştır. Türk hitabet sanatının önemli bir eseri olan Nutuk, Atatürk’ün konuşma ve yazma sanatına olan hâkimiyetini gösterir.

You might be interested:  Hangi Kitap Yayınları Fetönün?(Çözüm bulundu)

Nutuk Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında bilgi verir mi?

Nutukta yeni Türkiye Devletinin kuruluşu anlatılmaktadır. Yeni Türk devletinin kurulmasındaki maksat da şu şekilde açıklanmıştır: Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu da tam bağımsız olmakla sağlanabilir.

Nutuk nedir özellikleri nelerdir?

Nutuk özellikleri: – Nutuğun giriş cümlesi özenli bir şekilde hazırlanmalıdır, – Konuşmacının hitabı düzgün ve net olmalıdır. – Seçilen konu söylevin türüne göre belirlenmelidir ve konu ile alakalı düşünceler paylaşılmalıdır. – Söylevde savunulan konu hakkında belge, örnek ve buna benzer kanıtlar ortaya konulmalıdır.

Türkiye’nin ulusal çıkarlarının gözetilmesi hangi ilke?

Atatürk İnkılâbı’nda Cumhuriyetçilik ana ilke ve esas değerdir.

Harf inkılabı Nutuk’ta yer alır mı?

Türk Tarih Kurumu, 1927’de ilk kez Osmanlıca basılan Nutuk ‘u, 88 yıl sonra yeniden orijinal diliyle yayımlayacak. Nutuk ‘un Atatürk tarafından 1926’da bir hafta süreyle Meclis’te okunduğunu ifade eden Turan, eserin ilk baskısının 1927’de Osmanlıca yapıldığını, harf inkılabının ise 1928’de gerçekleştiğini söyledi.

Mustafa Kemal askeri idadi eğitimini hangi şehirde almıştır?

Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra 13 Mart 1896’da Manastır Askerî İdadisi ‘ne girdi.

Nutuk hangi Basım?

Nutuk, Yapı Kredi Yayınları Farkıyla Yayımlanıyor! Atatürk’ün yakın tarihimiz açısından büyük önem taşıyan ünlü eseri Nutuk, yıllar sonra Arap harflerinden bir kez daha çevrildi. Uzun soluklu bu çeviri süreci, eserin 1934 baskısında var olan ve günümüze ulaşan çeşitli hataları da ortaya çıkardı.

Nutuk 1 Cilt kaç sayfa?

Yapı Kredi Yayınları Delta Dizisi’nden çıkan baskının tamamı tek cilt olarak 1197 sayfada toplandı ve orijinaldeki 10 renkli harita da eklendi. Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Nutuk ‘un çevirisi 1927 tarihli orijinal baskıdan yapıldı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *